Laulud


001. Jumal, Sind me kummardame 002. Isa taevas, me austame Sind 003. Kui ma imetlen Su pühadust 004. Kogu hing laulab vaid Sulle 005. Oh võtkem Jumalat 006. Püha, püha, püha 007. Püha, püha, püha 008. Au olgu kõrges Jumalal 009. Isade Jumal 010. Jehoova, Sulle tahan laulda 011. Jumal, Sind me kiidame 012. Jumalate Jumal, kuule 013. Jumalate Jumalale 014. Kõik me Issandat nüüd kiitke 015. Me Jumal hea – siin Teda teenime 016. Sind lauluga kiidame 017. Ma laulan suust ja südamest 018. On päev mööda läinud 019. Issand, kõik Su kätetöö 020. Jumal vägev valitseja 021. Kõik loodu maa ja mere peal 022. Looja, kes tegid 023. Ma tõstan oma silmad 024. Me laul on kiitus Loojale 025. Mu Isa maailm see 026. Suur kuningas taevas, olgu Sul au 027. Suur Jumal, kui ma näen 028. Suur on Su ustavus 029. Vaikuses ja rahus 030. Võta nüüd Issandat 031. Armastuse imevägi 032. Isa, Sinu armastus 033. Jumala armastus on avar meri 034. Jumal, suur oled Sa 035. Kes võib mõõta 036. Kui ema lapse unustab 037. Kui kaunis on Sind ülista 038. Su armu, Issand, imetlen 039. Armsalt kõlab nimi Jeesus 040. Halleluuja 041. Ilus mu Jeesus 042. Jeesus, Jeesus, oh see nimi 043. Issand Ta 044. Kas tunned seda imeaulist nime 045. Jeesus, Sa ainuke 046. Kui kiidaks Sind 047. Kui kuldne päiksekiirgus sa 048. Kuningas, Kristus on Kuningas 049. Kui ma põlvitan Su ees 050. Me Issand Kuningas 051. Laula halleluuja Issandal 052. Ma tõstan käed 053. Me vägev hingearst on siin 054. Oh kui helde on me Jeesus 055. Nimi Jeesus on nii kallis nimi 056. Ohvriks toodud troon 057. Su arm lumena sätendab 058. See väike taevane Poeg 059. Su nimi, Jeesus, armas on 060. Kogu ilma õnnistus 061. Hoosianna, tõstke häält 062. Ära uksi lukku pane 063. Hoosianna laulame 064. Hõiska maailm 065. Küünal põleb, küünal kustub 066. Mul ära kingi kullasära 067. Nüüd süttib küünlaid 068. Nüüd tehke kõrgeks väravad 069. Nüüd paistab meile kaunisti 070. Oo tule nüüd, Immaanuel 071. Sa südames nüüd pane 072. Väike küünal, sära 073a. Helisege, jõulukellad 073b. Helisege, jõulukellad 074. Hõisake taevad ja inglid 075. Jõuluöö täis valgussära 076. Iial ei helise kellad 077. Inglid taeva õndsusriigist 078. Jõulud on tulnud 079. Maa on nii kaunis 080. Kuula: ingli lauluhääl 081. Karjastega tahan minna 082. Ma tulen taevast ülevalt 083. Miks nii hilja 084. Neil karjastel väljal 085. Nüüd Betlehemma linna 086. Nüüd Jumalale austuseks 087. Näe rõõmsat last 088. Oh kuulge, eks inglid 089. Tänu olgu Jumalal 090. Oh laulgem südamest 091. Oh mis hõiskamist ja rõõmu 092. Oh sa õnnistav 093. Oo väike linn, oo Betlehem 094. Oh tulge, kõik usklikud 095. Tasa, tasa 096. Püha öö kui rahuingel 097. Püha öö, õnnistud öö 098. Sind, jõuluingel, palun ma 099. Sul soovin 100. Sära jõulutäht 101. Üks laps on täna meil sündind 102. Viiendat küünalt ei süüdata 103. Üks roosike on tõusnud 104. Üks sõimeke heintega 104b. Üks sõimeke heintega 105. Armas Jeesus, armu andja 106. Kui selle risti ilu näen 107. Kolgata mäe peal 108. Ma tahan laulda Päästja armust 109. Ma tean, et Õnnistegija 110. Mis näen ma vaimus Õlimäel 111. Mis oled Sina, armas Jeesus 112. Näen Jeesust nuttes 113. Oh Jeesus, Sinu valu 114. Oi Kolgata rist 115. Oh mis armastuse meri 116. Sind, Issand, täna kiidab 117. Su risti varjus, Jeesus 118. Tee Ketsemani aiast 119. Taevas ja maa, oh leina ja kaeba 120. Õudse mäekünka peal 121. Au! Sulle saagu kroon 122. Halleluuja, me Issand üles tõusnud 123. Halleluuja, halleluuja 124. Halleluuja, Jeesus elab 125. Hauas kord puhkasid 126. Jeesus Kristus üles tõusnud 127. Jeesus, surma vägev võitja 128. Jumala Poeg, kel nimeks Jeesus 129. Kristus üles tõusnud 130. Kuulge taevatemplist hüüdu 131. Kõik kiitke Jeesust 132. Kõlagu kiituselaulud 133. Mis otsivad need naised 134. Nüüd haljendage palmid 135. On Jeesus üles tõusnud 136. Üles tõusnud 137. Rõõmust võib süda hõisata 138. Vahid, vaatke, kas te näete 139. Me tundi ei tea 140. Pea tuleb see suur ja auline päev 141. Tõstke nüüd pead, väravad 142. Vaata, varjud ju venivad pikaks 143. “”Ärgake!”” nii vahid hüüdvad 144. Auline elu, mis juhitud Vaimust 145. Jumala Vaim 146. Jüngrid koos kõik olid palves 147. Kui nelipüha vaikne hommik 148. Nüüd puhuge taevased tuuled 149. Oh Looja Vaim 150. On kuulda, kuidas kaugelt 151. Oh, rõõmu kuuluta 152. Puuduta, Jumala Vaim, mind 153. Püha Vaim, puuduta mindki 154. Saada nüüd Issand 155. Tule nüüd meile, Issanda Vaim 156. Saada, Issand, nüüd Kolgatalt 157. Surmast üles tõusis Jeesus 158. Tule, oh Püha Vaim, täna 159. Õnnistav Piibel 160. Armas Jeesus, kogu Sina 161. Sõnaga mind puuduta 162. Kindlasti me sõna peale loodame 163. Mu Isa tõotus on kaljukindel 164. On antud ustav ja kindel sõna 165. Usalda Jumala Sõna 166. Anna süda Jeesusele 167. Ei kaugel Jumala riigist 168. Hing, tule patukoormaga 169. Jeesuse juurde rutta, oh hing 170. Kas oled nii väsind 171. Kui tahad vabaneda 172. Kuule tasast Vaimu häält 173. Miks veel viibid 174. Nii nagu vari me elu siin on 175. Nii sügaval keegi ei kõnni 176. Oled Päästja vere väge tunda saand 177. Õnnis täna on 178. Sul rahu veel ei ole 179. Truu ja ustav on see sõna 180. See sõnum on püha ja kallis 181. Tahad sa pattudest loobuda 182. Täna saad sa tõesti veel päästmise 183. Tule Jeesuse juurde 184. On sul ruumi Jeesusele 185. Ükskord, kui õhtu su ellu laskub 186. Üks pilk Päästja peale 187. Risti all võid rahu leida 188. Võlad on makstud 189. Hing mul igatseb 190. Jehoova on mu Karjane 191. Jehoova on mu varjupaik 192. Kiida nüüd Issandat 193. Kiida, süda, rahu toojat 194. Loo mulle puhas süda 195. Kõik ilmamaa otsad 196. Kuidas hoiab noor inimene 197. Oh kui armsad on Su eluhooned 198. Sinu heldust, Jehoova, kiidan 199. Tulen sisse Tema väravaist 200. Saada mind 201. Jäägu Jumala rahu su üle 202. Jeesuse Kristuse arm 203. Õnnista ja hoia 204. Õnnista Sa mind, Isa taevane 205. Õnnistada sind tahan 206. Issand, vaata armust alla 207. Issand, harjund kohta meie tuleme 208. Issand, Su ette tuleme 209. Jehoova Jumal, nüüd on meie mõte 210. Köida meid ühte Sa 211. Kui õndsad sidemed 212. Küll kallis on näha sõpru 213. Leeke on küll palju 214. Me koguduse alus 215. Mu armsad, mu vennad ja õed 216. Mulle armsad on Jumala lapsed 217. Näha vendi ja õdesid 218. Oh püha ristikogudus 219. Oh tule meie keskele 220. Oh tulge, vennad 221. Õed, vennad ühel meelel 222. Ristikogudus, tahad võitja olla 223. Süda seltsiks südamele 224. Sinu nimel, armas Jeesus 225. Las pühad maal ja taevastes 226. Tõe eest sõdi sa 227. On põhi, lõuna, ida, lääs 228. Ühte seob meid ta armastus 229. Üks tee viib taevasse 230. Üks tund siin Päästja jalge ees 231. Veel elad, vanemate usk 232. Armuallik voolab 233. Kristus, kindel kalju Sa 234. Meelde tuletage, kuidas Jeesus 235. Minu eest Issand kannatas 236. Maine mu võlg 237. Minu mälestuseks 238. Mu kindel usukalju siin 239. Murdkem koos leiba 240. Murra, oh Issand, nüüd leiba 241. Päästja risti juurde ma 242. Püha laua osaduses 243. Sa püha taevamanna 244. Sind tänan, Issand 245. Sinu veri puhastab mind 246. Suur ime sündis Kolgatal 247. Arm, meid aita 248. Et ärka vaim 249. Edasi, vennad, olgem kõik nõus 250. Evangeelse tõe ja usu eest 251. Issand, tänu olgu Sulle 252. Jeesus käib siin võites 253. Anna hinge avarust 254. Jeesus õnnistuse andis 255. Kas te olete eksinud lambaid 256. Me elu on kui suvepäev 257. Kui säästa saad üht surmavalu 258. Külvaja hoolas läks välja 259. Jeesus, olen siin 260. Laiad väljad valendavad 261. Luba, vend, et Sind ma teenin 262. Me Jeesus, Sinu töö on see 263. Aita, Issand, näita 264. Me tormist siin ei hooli küll 265. Näed sa teisi nutmas 266. Oh kui kahju, et nii hilja 267. Sadagu õnnistusvihmad 268. Palju, palju tööd on teha 269. Puhtaimat armastust 270. Räägi nüüd Jeesuse armust 271. See rahvas, kel Jumal 272. Taevaisa arm nüüd särab 273. Tee tööd, öö ligi jõuab 274. Tahad õnnelik siin olla sa 275. Tööd on küll sinule 276. Vaikselt, sõbrad, nii vaikselt 277. Vennad, see on meie kohus 278. Issandal on rohtu 279. Ilma Päästjata elu nii tühi 280. Kui palvekambris nutsin 281. Jää kalju peale 282. Jeesus peab üksi mu südame saama 283. Järjest armuallikas voolab 284. Jeesus, Sa mu hinge Päästja 285. Kristuse veri, õigus ka 286. Jeesus, väärt küll oled Sa 287. Jeesusele laulan 288. Ära mine minust mööda 289. Kaugel olin oma Päästjast 290. Kui risti juurde kord tulin ma 291. Loo puhas süda 292. Kuidas patust pääsen ma 293. Lambaid üheksakümmend üheksa 294. Ma elan nagu lunastuse linnas 295. Ma tänan Sind, Jeesus 296. Ma tean üht ust, mis lahti on 297. Mu süda siin 298. Mitte vara ja rikkust 299. Mul on nüüd Jeesus 300. Mulle saab vaid Sinu armust 301. Nii nagu olen, tulen ma 302. Oh Jeesus, nüüd annan end 303. Nutumüüri ees kohtasin Jeesust 304. Nüüd alles ma mõistan 305. Nüüd tahan ma laulda 306. Oh truu Jumal, võta Sa 307. On armastus, mis pühitseb 308. Pean ütlema, mispärast mina 309. Su tõotust uskuda 310. Rahu otsis minu väsind süda 311. Võin ma tulla 312. Rasket koormat kandsin kaasas 313. Tule ja mind uuenda 314. Kiida Jeesust, mu hing 315. Andkem tänu 316. Kiida nüüd Issandat 317. Kuningas ja Päästja 318. Laula kiitust hommikul 319. Laula rõõmsalt mu hing 320. Lihtsalt taevalik 321. Ma tahan laulda Sulle tänuviisi 322. Meie ümber imena 323. Oh anna tuhat keelt sa mulle 324. Õnnelik selgus: Jeesus mul on 325. Täis tänu, süda hõiskab 326. Su kiituseks, mu Looja 327. Tänan Looja Sind nüüd ma 328. Tänu, Issand, tänu Sulle 329. Tänu Sulle, Taevaisa 330. Ainult Sind, mu armas Jeesus 331. Arm mind kannab 332. Armas Jeesus, tüüri Sa 333. Armsaim paik mul, Jeesus, Sinu juures 334. Headuse Vaimu 335. Helde Isa taevane 336. Hingekarjane, meid kanna 337. Helduse allikas, puhtuse kaev 338. Imelist jõudu tunnen ma, 339. Issand, kanna oma last 340. Issand, ma usus 341. Issand, oh õpeta paluma mind 342. Issand, Su juurde ihkab mu hing 343. Issand, Sinu kätel 344. Jää vait, mu hing 345. Jeesuse jalge juurde 346. Jumal, halasta Sa 347. Jõudu, oh Issand, nüüd vajan 348. Jumal, õnnista me hingi 349. Kalla, kallis Isa käsi 349b. Kalla, kallis Isa käsi 350. Kindel varjupaik mul teada 351. Kui õnnis ma Jeesuses olen 352. Kui õnnis Päästja ligi olla 353. Ligidal on Jumal 354. Lõpmatu on palve vägi ja jõud 355. Luba, Issand, lapse viisil 356. Luba, Jeesus, vaikne tund 357. Luba mind vaikses palves 358. Ma kummardan Sind 359. Maailmaruumist läbi 360. Mind kanna Sa 361. Mul, Jeesus,vaikust anna 362. See on mu soov 363. Mu soovid vii sa 364. Oh Jeesus, anna mulle 365. Oh Jeesus, Su palet las alati 366. Palveta puhkeval koidul 367. Oh võta mind, mu Päästja 368. Ole mu nägemus 369. Pikki öid mõtlesin 370. Räägi, oh armas Issand 371. Rohkem korraga ei maksa võtta 372. On hää Su kätes olla 373. Säravaim täht, mu koidutäht 374a. Taevane Isa, kuule mu palvet 374b. Taevane Isa, kuule mu palvet 375. Vii mind kõrge kalju peale 376. Üksipäinis, jah, Jumala juures 377. Abba Isa, hoia mind 378. Edasi ma ruttan 379. Eluvõitlustes käinud ma 380. Heliseb mu sees 381. Issand, Sind Su hale süda 382. Issand, näita mulle oma teed 383. Issand, tee esiteks kindlaks 384. Issand, vii mind allikale 385. Jeesus, meie eel 386. Jeesus minu kõrval käi 387. Jeesus, muuda mind 388. Jeesusele tahan tuua 389. Kes võikski iial 390. Kelle päralt minu elu 391. Kas olen ristivõitleja 392. Kõigele, mis on siin päikse all 393. Kui ma ka teed ei tea 394. Kõik ma annan Jeesusele 395. Kui olen ise nõder 396. Küll ööd ja päevad vaatab 397. Ligemale ikka, Issand 398. Las Jumal seada 399. Ma püüan truu ja ustav 400. Ma Sulle, Jeesus, tõotan 401. Me Jumal on see varjupaik 402. Mind keegi viib 403. Minu kõige parem sõber 404. Mul alati on vaja 405. “Mu järel!” hüüab Jeesus Krist 406. Nüüd ihu, hinge, vaimu 407. Oh valva sa 408. Nüüd Päästja juurde jäägem 409. Oh et ma Sinu sarnaseks saaksin 410. Oh võta mind, mu Jumal 411. Õnnelik süda, kes nooruse päevil 412. Pühal ristiteel koju lähen ma 413. Päästja järel tahan käia 414. Sa tunned mind 415. Sinu armu häält 416. Sinu sisse sügavasti, Issand 417. Sügavalt, sügavalt vajuta mind 418. Süüta minu süda tules 419. Vii meid Sina, oh Jehoova 420. Usaldan end Sulle 421. Vii Sina mind 422. Võta aega olla püha 423. Võta kṍik mu elu Sa 424. Võta Päästja juurde jääda 425. Võta rist, käi Päästja järel 426. Armastus iial ei väsi 427. Ei tea, miks Jumala armastus 428. Issand, kaljualus 429. Issand, mu silmad lahti tee 430. Jeesus, ikka jää mu juurde 431. Julge ma Päästja hõlmas 432. Jumalas vaid leiab rahu hing 433. Kõik Issanda teed 434. Kui mul oleks kõik 435. Külluslik armastus 436. Ma, Issand, otsimas 437. Ma olen kui reisija 438. Ma tean, mu Isal üleval 439. Mu Jeesus elab veel 440. Mida otsib minu süda 441. Mina usun 442. Mu jõud, Sind tahan armastada 443. Nõuad sa õnnistust, õnnista sa 444. Oh Issand, kui mu elutee 445. Oh Jeesus, oh Jeesus 446. Oh Jeesus, Su nimi on suur 447. Oh mis kallid annid saame 448. Oh tõsta silmad taeva poole 449. Oh usu, et Jumal täiesti on truu 450. On sädet vaja vaid 451. On ääretu arm, milles elan 452. Oota, hing, oh oota Issandat 453. Sina tead ju, kui tihti ma väsin 454. Sa, rändur, ära karda 455. Siit hiilgav-valgelt kõrguselt 456. Sind armastan, Jeesus 457. Sinu tee, see on ikkagi parim 458. Usk anna mulle tavatu 459. Su nimi on hädas mu abi 460. Väikesesse nurka 461. Väsind hing, kes kodu poole 462. Hing, oh ära karda 463. Hõiska võidulaulu 464. Igal päeval Jeesus 465. Issand, näeme Su muutvat armastust 466. Jeesus alati mind kannab 467. Jehoova püha koda 468. Jeesus, rõõmustaja 469. Koit pärast pimedust 470. Kõik tõotussõnad 471. Kui Jumala rahu on hinge sees 472. Kui pühad koos 473. Kuulen mitmest hädaohust 474. Ma tean, mis mina usun 475. Mu Jeesus, mu Päästja 476. Mingem julgelt, usuvennad 477. Mu süda leidis endale 478. Nüüd on mu süda rõõmus 479. Päästja käed on tugevad 480. Nüüd paistab õnnepäikene 481. Oh kui kallist lippu 482. Olen rõõmus, et Jeesust võin 483. Oo laula, rändur, laula 484. Päevast päeva arm sind kandnud 485. Rändur, vaata Jeesusele 486. See, kes tunneb Jeesust 487. Ta saadab mind 488. Tõe ja usu eest 489. Süda, oh jäta kõik mured 490. Tõotused iial ei kõigu 491. Üks kindel linn ja varjupaik 492. Üles, vennad 493. Vabaduse hommik koitis 494. Võtkem Jumalale laulda 495. Hing, rutta taeva poole 496. Isa, Sinu palge ette 497. Jeesus, Õnnistegija 498. Jeruusalemm, sa taevalinn 499. Ju paistab kaugelt 500. Jumal, Sul ligemal 501. Kohavate vete taga 502. Kes on need, kes haua kaldal 503. Kord kirkuse ja rõõmu hommik 504. Kui kord igavene hommik 505. Kui kord koos on kõik päästetud 506. Kui me seal Talle järje ees 507. Kus pole enam musta ööd 508. Ma tunnen õnnist rahumaad 509. Loojangu taga särab meil hommik 510. Ma mõtlen siin alati 511. Ma vaatan üle Jordani 512. Me laulame taevasest rahust 513. Meil on ristikangelasi olnud 514. Mina tunnen maad, kus Jumal on 515. Mind vii kui inglikäel 516. Minu kodu on seal üleval 517. Mu kodu, ilus sõna sa 518. See võib taeva armsaks teha 519. Oh tulge, vennad, õed 520. Murepilvest läbi 521. Õnnis kodu meid ootab ju taevas 522. Püha, auline inglite maa 523. Siin maa peal leida pole 524. Suur valendav hulk 525. Suurel hommikul näeme jälle 526. Tähtede taga 527. Ühel päeval läheme 528. Üks riik on taevas üleval 529. Varsti, kui hiilgavad tähed 530. Veel üks üürike aeg 531. Vaat, hauast läbi 532. Võtkem Päästja armastusest 533. Emakene, ei ma seda 534. Issand, me kodu muuda 535. Issand, uut rada alates koos 536. Kaks südant põlvil Sinu ees 537. Kord mõtetes istus üks 538. Kui puhkeb õide armastus 539. Kus poole sina lähed 540. Palju õnne 541. On aastas päevi palju 542. Taevane Isa, meil ühenda 543. Üks paigake siin ilmas on 544. Ükski inimene ilma peal 545a. Vanaema helde, lahke 545b. Vanaema helde, lahke 546. Ainult see kes vaatab elu 547. Halleluuja, halleluu 548. Jeesus käsib särada 549. Jumala peopesal 550. Kõikidel ei ole isa 551. Kõik, kes on päästetud 552. Ma olen nii väikene 553. Õnnelikud lapsed 554. Mind Jumal armastab 555. Mul on üks ingel 556. Nii nagu Sinu juurde toodi 557. On kogu maailm Tema peo peal 558. On elu vaikne algus 559. Ma olen väike karjane 560. Püha Issand, Sinu ette 561. Taevaisa laste vägi 562. Telefon heliseb 563. Tulge kiitma Jumalat 564. Igal hommikul arm on uus 565. Anna meile rahu Sa 566. Püha vaikne rahu 567. Kaugel väljal helisevad kellad 568. Tahan alata Sinuga, Jeesus 569. Tänan Sind, Issand 570. Tõusnud on jälle päike 571. Armsad vaiksed õhtutunnid 572. Jää mulle, Issand 573. Jeesus, võta mu käed 574. Jumalaga, kuni näeme veel 575. Keset õhtuvaikust seisan 576. Kui on lõppend ära 577. Nüüd hingvad inimesed 578. Päeva lõpul kõrbeliival 579. Päike läinud looja 580. Su laiad tiivad laota 581. Õhtu on 582. Õhtul, siis kui vaikseks jäänd 583. Vaikne tähesära 584. Videviku vaikseil teedel 585. Issand, leiba õnnista 586. Jeesus, Jeesus 587. Kas on linnukesel muret 588. Kui laualt leiba võtame 589. See, kes linnukesi toidab 590. Põllud soojast vihmaveest 591. On sul, on sul tükikene leiba 592. Aasta aasta peale 593. Aasta viimne tund on jõudnud 594. Aovalgus vaikselt laskumas 595. Jeesus, ole saatjaks Sa 596. Meie elulaev on jõudnud 597. Ukse lävel seistes küsin 598. Au, kiitus olgu igavest` 599. Ma olen maa peal võõras 600. Ma tänan Sind 601. Mu süda, ärka üles 602. Nüüd Kristus surmast tõusnud on 603. Nüüd ole, Jeesus, kiidetud 604. Oh Kristus, valgus oled Sa 605. Oh kui õndsad 606. Hoia, Jumal, Eestit 607. Oma käed Sa laota 608. Mu Isamaa, mu õnn ja rõõm