Laulud


001. Jumal, Sind me kummardame 0 002. Isa taevas, me austame Sind 07.03.2021 11.04.2021 2 003. Kui ma imetlen Su pühadust 0 004. Kogu hing laulab vaid Sulle 0 005. Oh võtkem Jumalat 0 006. Püha, püha, püha 0 007. Püha, püha, püha 26.01.2020 06.09.2020 18.07.2021 3 008. Au olgu kõrges Jumalal , 0 009. Isade Jumal 14.11.2021 , 1 010. Jehoova, Sulle tahan laulda , 0 011. Jumal, Sind me kiidame 19.01.2020 , 1 012. Jumalate Jumal, kuule 19.07.2020 , 1 013. Jumalate Jumalale , 0 014. Kõik me Issandat nüüd kiitke , 0 015. Me Jumal hea – siin Teda teenime , 0 016. Sind lauluga kiidame , 0 017. Ma laulan suust ja südamest 22.11.2020 27.06.2021 , 2 018. On päev mööda läinud , 0 019. Issand, kõik Su kätetöö , 0 020. Jumal vägev valitseja , 0 021. Kõik loodu maa ja mere peal , 0 022. Looja, kes tegid , 0 023. Ma tõstan oma silmad 04.07.2021 , 1 024. Me laul on kiitus Loojale , 0 025. Mu Isa maailm see , 0 026. Suur kuningas taevas, olgu Sul au 11.07.2021 , 1 027. Suur Jumal, kui ma näen 20.06.2021 10.10.2021 , 2 028. Suur on Su ustavus 07.06.2020 25.10.2020 19.09.2021 , 3 029. Vaikuses ja rahus , 0 030. Võta nüüd Issandat 14.03.2021 , 1 031. Armastuse imevägi , 0 032. Isa, Sinu armastus , 0 033. Jumala armastus on avar meri , 0 034. Jumal, suur oled Sa , 0 035. Kes võib mõõta , 0 036. Kui ema lapse unustab , 0 037. Kui kaunis on Sind ülista , 0 038. Su armu, Issand, imetlen , 0 039. Armsalt kõlab nimi Jeesus , 0 040. Halleluuja , 0 041. Ilus mu Jeesus 16.05.2021 , 1 042. Jeesus, Jeesus, oh see nimi , 0 043. Issand Ta , 0 044. Kas tunned seda imeaulist nime 24.05.2020 01.11.2020 , 2 045. Jeesus, Sa ainuke , 0 046. Kui kiidaks Sind , 0 047. Kui kuldne päiksekiirgus sa , 0 048. Kuningas, Kristus on Kuningas 15.11.2020 31.01.2021 14.02.2021 , 3 049. Kui ma põlvitan Su ees , 0 050. Me Issand Kuningas , 0 051. Laula halleluuja Issandal , 0 052. Ma tõstan käed , 0 053. Me vägev hingearst on siin 16.05.2021 01.08.2021 , 2 054. Oh kui helde on me Jeesus 12.01.2020 27.09.2020 04.10.2020 15.11.2020 31.01.2021 14.02.2021 09.05.2021 , 7 055. Nimi Jeesus on nii kallis nimi , 0 056. Ohvriks toodud troon , 0 057. Su arm lumena sätendab , 0 058. See väike taevane Poeg 0 059. Su nimi, Jeesus, armas on 20.06.2021 , 1 060. Kogu ilma õnnistus 03.01.2021 05.12.2021 , 2 061. Hoosianna, tõstke häält , 0 062. Ära uksi lukku pane 27.12.2020 19.12.2021 , 2 063. Hoosianna laulame , 0 064. Hõiska maailm , 0 065. Küünal põleb, küünal kustub , 0 066. Mul ära kingi kullasära 06.12.2020 19.12.2021 , 2 067. Nüüd süttib küünlaid 06.12.2020 , 1 068. Nüüd tehke kõrgeks väravad , 0 069. Nüüd paistab meile kaunisti 03.01.2021 , 1 070. Oo tule nüüd, Immaanuel 12.12.2021 , 1 071. Sa südames nüüd pane , 0 072. Väike küünal, sära , 0 073a. Helisege, jõulukellad , 0 073b. Helisege, jõulukellad , 0 074. Hõisake taevad ja inglid 29.11.2020 , 1 075. Jõuluöö täis valgussära , 0 076. Iial ei helise kellad , 0 077. Inglid taeva õndsusriigist , 0 078. Jõulud on tulnud 19.12.2021 , 1 079. Maa on nii kaunis , 0 080. Kuula: ingli lauluhääl 12.12.2021 , 1 081. Karjastega tahan minna , 0 082. Ma tulen taevast ülevalt 05.01.2020 25.12.2020 02.01.2022 , 3 083. Miks nii hilja , 0 084. Neil karjastel väljal 20.12.2020 , 1 085. Nüüd Betlehemma linna 29.11.2020 , 1 086. Nüüd Jumalale austuseks 29.11.2020 , 1 087. Näe rõõmsat last 25.12.2020 , 1 088. Oh kuulge, eks inglid , 0 089. Tänu olgu Jumalal 29.11.2020 28.11.2021 , 2 090. Oh laulgem südamest 29.11.2020 , 1 091. Oh mis hõiskamist ja rõõmu 05.01.2020 20.12.2020 , 2 092. Oh sa õnnistav 05.01.2020 06.12.2020 31.12.2020 28.11.2021 , 4 093. Oo väike linn, oo Betlehem , 0 094. Oh tulge, kõik usklikud 20.12.2020 31.12.2020 02.01.2022 , 3 095. Tasa, tasa , 0 096. Püha öö kui rahuingel , 0 097. Püha öö, õnnistud öö , 0 098. Sind, jõuluingel, palun ma , 0 099. Sul soovin , 0 100. Sära jõulutäht , 0 101. Üks laps on täna meil sündind 27.12.2020 , 1 102. Viiendat küünalt ei süüdata , 0 103. Üks roosike on tõusnud 27.12.2020 , 1 104. Üks sõimeke heintega 25.12.2020 12.12.2021 , 2 104b. Üks sõimeke heintega , 0 105. Armas Jeesus, armu andja , 0 106. Kui selle risti ilu näen 02.04.2021 , 1 107. Kolgata mäe peal , 0 108. Ma tahan laulda Päästja armust 03.01.2021 25.07.2021 , 2 109. Ma tean, et Õnnistegija , 0 110. Mis näen ma vaimus Õlimäel , 0 111. Mis oled Sina, armas Jeesus , 0 112. Näen Jeesust nuttes , 0 113. Oh Jeesus, Sinu valu , 0 114. Oi Kolgata rist , 0 115. Oh mis armastuse meri , 0 116. Sind, Issand, täna kiidab , 0 117. Su risti varjus, Jeesus 02.04.2021 , 1 118. Tee Ketsemani aiast , 0 119. Taevas ja maa, oh leina ja kaeba , 0 120. Õudse mäekünka peal 07.02.2021 04.07.2021 01.08.2021 05.12.2021 02.01.2022 , 5 121. Au! Sulle saagu kroon , 0 122. Halleluuja, me Issand üles tõusnud , 0 123. Halleluuja, halleluuja , 0 124. Halleluuja, Jeesus elab , 0 125. Hauas kord puhkasid , 0 126. Jeesus Kristus üles tõusnud , 0 127. Jeesus, surma vägev võitja , 0 128. Jumala Poeg, kel nimeks Jeesus 11.04.2021 18.04.2021 , 2 129. Kristus üles tõusnud 04.04.2021 , 1 130. Kuulge taevatemplist hüüdu 04.04.2021 , 1 131. Kõik kiitke Jeesust 28.03.2021 11.04.2021 , 2 132. Kõlagu kiituselaulud , 0 133. Mis otsivad need naised , 0 134. Nüüd haljendage palmid , 0 135. On Jeesus üles tõusnud , 0 136. Üles tõusnud , 0 137. Rõõmust võib süda hõisata , 0 138. Vahid, vaatke, kas te näete , 0 139. Me tundi ei tea , 0 140. Pea tuleb see suur ja auline päev 06.09.2020 25.07.2021 05.09.2021 , 3 141. Tõstke nüüd pead, väravad , 0 142. Vaata, varjud ju venivad pikaks , 0 143. “”Ärgake!”” nii vahid hüüdvad , 0 144. Auline elu, mis juhitud Vaimust 18.10.2020 1 145. Jumala Vaim 0 146. Jüngrid koos kõik olid palves 0 147. Kui nelipüha vaikne hommik 0 148. Nüüd puhuge taevased tuuled 0 149. Oh Looja Vaim 0 150. On kuulda, kuidas kaugelt 0 151. Oh, rõõmu kuuluta 0 152. Puuduta, Jumala Vaim, mind 0 153. Püha Vaim, puuduta mindki 0 154. Saada nüüd Issand 0 155. Tule nüüd meile, Issanda Vaim 31.05.2020 08.08.2021 2 156. Saada, Issand, nüüd Kolgatalt 0 157. Surmast üles tõusis Jeesus 0 158. Tule, oh Püha Vaim, täna 31.05.2020 23.05.2021 2 159. Õnnistav Piibel 02.05.2021 , 1 160. Armas Jeesus, kogu Sina 25.07.2021 , 1 161. Sõnaga mind puuduta , 0 162. Kindlasti me sõna peale loodame , 0 163. Mu Isa tõotus on kaljukindel 16.05.2021 , 1 164. On antud ustav ja kindel sõna , 0 165. Usalda Jumala Sõna 28.06.2020 07.03.2021 31.10.2021 , 3 166. Anna süda Jeesusele 05.07.2020 , 1 167. Ei kaugel Jumala riigist , 0 168. Hing, tule patukoormaga , 0 169. Jeesuse juurde rutta, oh hing , 0 170. Kas oled nii väsind , 0 171. Kui tahad vabaneda , 0 172. Kuule tasast Vaimu häält , 0 173. Miks veel viibid , 0 174. Nii nagu vari me elu siin on , 0 175. Nii sügaval keegi ei kõnni , 0 176. Oled Päästja vere väge tunda saand , 0 177. Õnnis täna on , 0 178. Sul rahu veel ei ole , 0 179. Truu ja ustav on see sõna , 0 180. See sõnum on püha ja kallis 15.11.2020 01.01.2021 05.09.2021 , 3 181. Tahad sa pattudest loobuda , 0 182. Täna saad sa tõesti veel päästmise , 0 183. Tule Jeesuse juurde , 0 184. On sul ruumi Jeesusele 25.04.2021 , 1 185. Ükskord, kui õhtu su ellu laskub , 0 186. Üks pilk Päästja peale , 0 187. Risti all võid rahu leida , 0 188. Võlad on makstud , 0 189. Hing mul igatseb , 0 190. Jehoova on mu Karjane , 0 191. Jehoova on mu varjupaik , 0 192. Kiida nüüd Issandat , 0 193. Kiida, süda, rahu toojat , 0 194. Loo mulle puhas süda , 0 195. Kõik ilmamaa otsad , 0 196. Kuidas hoiab noor inimene , 0 197. Oh kui armsad on Su eluhooned , 0 198. Sinu heldust, Jehoova, kiidan , 0 199. Tulen sisse Tema väravaist , 0 200. Saada mind , 0 201. Jäägu Jumala rahu su üle 28.02.2021 , 1 202. Jeesuse Kristuse arm , 0 203. Õnnista ja hoia 31.12.2020 07.03.2021 29.08.2021 , 3 204. Õnnista Sa mind, Isa taevane , 0 205. Õnnistada sind tahan , 0 206. Issand, vaata armust alla , 0 207. Issand, harjund kohta meie tuleme , 0 208. Issand, Su ette tuleme 02.08.2020 18.10.2020 01.01.2021 17.10.2021 , 4 209. Jehoova Jumal, nüüd on meie mõte , 0 210. Köida meid ühte Sa , 0 211. Kui õndsad sidemed , 0 212. Küll kallis on näha sõpru , 0 213. Leeke on küll palju , 0 214. Me koguduse alus , 0 215. Mu armsad, mu vennad ja õed , 0 216. Mulle armsad on Jumala lapsed , 0 217. Näha vendi ja õdesid , 0 218. Oh püha ristikogudus 02.08.2020 31.12.2020 , 2 219. Oh tule meie keskele , 0 220. Oh tulge, vennad , 0 221. Õed, vennad ühel meelel 26.01.2020 22.08.2021 , 2 222. Ristikogudus, tahad võitja olla 31.05.2020 17.01.2021 30.05.2021 19.09.2021 , 4 223. Süda seltsiks südamele , 0 224. Sinu nimel, armas Jeesus 21.02.2021 28.02.2021 26.09.2021 , 3 225. Las pühad maal ja taevastes , 0 226. Tõe eest sõdi sa , 0 227. On põhi, lõuna, ida, lääs , 0 228. Ühte seob meid ta armastus 02.05.2021 , 1 229. Üks tee viib taevasse , 0 230. Üks tund siin Päästja jalge ees , 0 231. Veel elad, vanemate usk 06.06.2021 14.11.2021 , 2 232. Armuallik voolab , 0 233. Kristus, kindel kalju Sa , 0 234. Meelde tuletage, kuidas Jeesus , 0 235. Minu eest Issand kannatas , 0 236. Maine mu võlg , 0 237. Minu mälestuseks , 0 238. Mu kindel usukalju siin , 0 239. Murdkem koos leiba , 0 240. Murra, oh Issand, nüüd leiba , 0 241. Päästja risti juurde ma 05.12.2021 , 1 242. Püha laua osaduses , 0 243. Sa püha taevamanna 15.11.2020 07.03.2021 09.05.2021 06.06.2021 04.07.2021 01.08.2021 03.10.2021 07.11.2021 05.12.2021 02.01.2022 , 10 244. Sind tänan, Issand , 0 245. Sinu veri puhastab mind , 0 246. Suur ime sündis Kolgatal , 0 247. Arm, meid aita , 0 248. Et ärka vaim , 0 249. Edasi, vennad, olgem kõik nõus 29.08.2021 , 1 250. Evangeelse tõe ja usu eest , 0 251. Issand, tänu olgu Sulle , 0 252. Jeesus käib siin võites 17.01.2021 07.02.2021 04.07.2021 , 3 253. Anna hinge avarust , 0 254. Jeesus õnnistuse andis 12.01.2020 , 1 255. Kas te olete eksinud lambaid , 0 256. Me elu on kui suvepäev , 0 257. Kui säästa saad üht surmavalu , 0 258. Külvaja hoolas läks välja 11.10.2020 , 1 259. Jeesus, olen siin , 0 260. Laiad väljad valendavad 11.10.2020 10.10.2021 , 2 261. Luba, vend, et Sind ma teenin , 0 262. Me Jeesus, Sinu töö on see 01.08.2021 , 1 263. Aita, Issand, näita , 0 264. Me tormist siin ei hooli küll 10.10.2021 , 1 265. Näed sa teisi nutmas , 0 266. Oh kui kahju, et nii hilja , 0 267. Sadagu õnnistusvihmad 16.08.2020 25.10.2020 23.05.2021 , 3 268. Palju, palju tööd on teha 10.10.2021 , 1 269. Puhtaimat armastust , 0 270. Räägi nüüd Jeesuse armust , 0 271. See rahvas, kel Jumal , 0 272. Taevaisa arm nüüd särab 12.07.2020 25.10.2020 30.05.2021 14.11.2021 , 4 273. Tee tööd, öö ligi jõuab , 0 274. Tahad õnnelik siin olla sa 11.07.2021 , 1 275. Tööd on küll sinule , 0 276. Vaikselt, sõbrad, nii vaikselt , 0 277. Vennad, see on meie kohus , 0 278. Issandal on rohtu , 0 279. Ilma Päästjata elu nii tühi , 0 280. Kui palvekambris nutsin , 0 281. Jää kalju peale 31.01.2021 , 1 282. Jeesus peab üksi mu südame saama 13.09.2020 24.01.2021 28.03.2021 , 3 283. Järjest armuallikas voolab , 0 284. Jeesus, Sa mu hinge Päästja , 0 285. Kristuse veri, õigus ka , 0 286. Jeesus, väärt küll oled Sa 08.11.2020 03.10.2021 , 2 287. Jeesusele laulan , 0 288. Ära mine minust mööda , 0 289. Kaugel olin oma Päästjast , 0 290. Kui risti juurde kord tulin ma 30.08.2020 18.07.2021 , 2 291. Loo puhas süda , 0 292. Kuidas patust pääsen ma , 0 293. Lambaid üheksakümmend üheksa , 0 294. Ma elan nagu lunastuse linnas , 0 295. Ma tänan Sind, Jeesus , 0 296. Ma tean üht ust, mis lahti on 16.08.2020 15.11.2020 07.02.2021 30.05.2021 , 4 297. Mu süda siin , 0 298. Mitte vara ja rikkust , 0 299. Mul on nüüd Jeesus 31.10.2021 , 1 300. Mulle saab vaid Sinu armust , 0 301. Nii nagu olen, tulen ma , 0 302. Oh Jeesus, nüüd annan end , 0 303. Nutumüüri ees kohtasin Jeesust , 0 304. Nüüd alles ma mõistan , 0 305. Nüüd tahan ma laulda 17.05.2020 12.07.2020 , 2 306. Oh truu Jumal, võta Sa 08.08.2021 , 1 307. On armastus, mis pühitseb , 0 308. Pean ütlema, mispärast mina , 0 309. Su tõotust uskuda , 0 310. Rahu otsis minu väsind süda , 0 311. Võin ma tulla , 0 312. Rasket koormat kandsin kaasas , 0 313. Tule ja mind uuenda , 0 314. Kiida Jeesust, mu hing 02.08.2020 02.05.2021 09.05.2021 04.07.2021 03.10.2021 02.01.2022 , 6 315. Andkem tänu , 0 316. Kiida nüüd Issandat 26.07.2020 01.08.2021 , 2 317. Kuningas ja Päästja 09.08.2020 , 1 318. Laula kiitust hommikul , 0 319. Laula rõõmsalt mu hing 13.06.2021 , 1 320. Lihtsalt taevalik , 0 321. Ma tahan laulda Sulle tänuviisi 30.08.2020 , 1 322. Meie ümber imena , 0 323. Oh anna tuhat keelt sa mulle 31.10.2021 , 1 324. Õnnelik selgus: Jeesus mul on 11.10.2020 25.04.2021 10.10.2021 , 3 325. Täis tänu, süda hõiskab , 0 326. Su kiituseks, mu Looja , 0 327. Tänan Looja Sind nüüd ma , 0 328. Tänu, Issand, tänu Sulle 13.06.2021 , 1 329. Tänu Sulle, Taevaisa , 0 330. Ainult Sind, mu armas Jeesus 08.11.2020 21.03.2021 , 2 331. Arm mind kannab 18.10.2020 , 1 332. Armas Jeesus, tüüri Sa 01.01.2021 06.06.2021 , 2 333. Armsaim paik mul, Jeesus, Sinu juures 22.08.2021 , 1 334. Headuse Vaimu , 0 335. Helde Isa taevane , 0 336. Hingekarjane, meid kanna , 0 337. Helduse allikas, puhtuse kaev , 0 338. Imelist jõudu tunnen ma, , 0 339. Issand, kanna oma last 26.07.2020 15.11.2020 , 2 340. Issand, ma usus , 0 341. Issand, oh õpeta paluma mind , 0 342. Issand, Su juurde ihkab mu hing , 0 343. Issand, Sinu kätel , 0 344. Jää vait, mu hing , 0 345. Jeesuse jalge juurde , 0 346. Jumal, halasta Sa , 0 347. Jõudu, oh Issand, nüüd vajan , 0 348. Jumal, õnnista me hingi 19.07.2020 06.06.2021 , 2 349. Kalla, kallis Isa käsi , , 0 349b. Kalla, kallis Isa käsi 0 350. Kindel varjupaik mul teada 26.09.2021 , 1 351. Kui õnnis ma Jeesuses olen , 0 352. Kui õnnis Päästja ligi olla 23.08.2020 , 1 353. Ligidal on Jumal , 0 354. Lõpmatu on palve vägi ja jõud , 0 355. Luba, Issand, lapse viisil , 0 356. Luba, Jeesus, vaikne tund , 0 357. Luba mind vaikses palves , 0 358. Ma kummardan Sind 12.01.2020 24.05.2020 12.07.2020 27.09.2020 10.01.2021 17.10.2021 , 6 359. Maailmaruumist läbi , 0 360. Mind kanna Sa , 0 361. Mul, Jeesus,vaikust anna , 0 362. See on mu soov , 0 363. Mu soovid vii sa , 0 364. Oh Jeesus, anna mulle , 0 365. Oh Jeesus, Su palet las alati , 0 366. Palveta puhkeval koidul , 0 367. Oh võta mind, mu Päästja 22.08.2021 , 1 368. Ole mu nägemus 13.09.2020 18.07.2021 , 2 369. Pikki öid mõtlesin , 0 370. Räägi, oh armas Issand , 0 371. Rohkem korraga ei maksa võtta 28.06.2020 , 1 372. On hää Su kätes olla , 0 373. Säravaim täht, mu koidutäht 13.06.2021 , 1 374a. Taevane Isa, kuule mu palvet , 0 374b. Taevane Isa, kuule mu palvet 0 375. Vii mind kõrge kalju peale 21.03.2021 , 1 376. Üksipäinis, jah, Jumala juures , 0 377. Abba Isa, hoia mind , 0 378. Edasi ma ruttan 07.11.2021 , 1 379. Eluvõitlustes käinud ma , 0 380. Heliseb mu sees 26.01.2020 , 1 381. Issand, Sind Su hale süda 21.02.2021 , 1 382. Issand, näita mulle oma teed , 0 383. Issand, tee esiteks kindlaks , 0 384. Issand, vii mind allikale , 0 385. Jeesus, meie eel , 0 386. Jeesus minu kõrval käi , 0 387. Jeesus, muuda mind , 0 388. Jeesusele tahan tuua 07.06.2020 06.09.2020 08.11.2020 17.01.2021 27.06.2021 05.09.2021 , 6 389. Kes võikski iial , 0 390. Kelle päralt minu elu 21.03.2021 26.09.2021 , 2 391. Kas olen ristivõitleja , 0 392. Kõigele, mis on siin päikse all , 0 393. Kui ma ka teed ei tea , 0 394. Kõik ma annan Jeesusele 19.09.2021 03.10.2021 , 2 395. Kui olen ise nõder 09.08.2020 , 1 396. Küll ööd ja päevad vaatab 20.06.2021 , 1 397. Ligemale ikka, Issand , 0 398. Las Jumal seada 09.08.2020 18.10.2020 , 2 399. Ma püüan truu ja ustav , 0 400. Ma Sulle, Jeesus, tõotan , 0 401. Me Jumal on see varjupaik 19.01.2020 05.07.2020 16.08.2020 27.09.2020 07.03.2021 , 5 402. Mind keegi viib , 0 403. Minu kõige parem sõber 20.06.2021 , 1 404. Mul alati on vaja 23.08.2020 08.11.2020 24.10.2021 3 405. “Mu järel!” hüüab Jeesus Krist , 0 406. Nüüd ihu, hinge, vaimu 11.07.2021 , 1 407. Oh valva sa , 0 408. Nüüd Päästja juurde jäägem , 0 409. Oh et ma Sinu sarnaseks saaksin , 0 410. Oh võta mind, mu Jumal , 0 411. Õnnelik süda, kes nooruse päevil 26.09.2021 , 1 412. Pühal ristiteel koju lähen ma , 0 413. Päästja järel tahan käia 13.06.2021 29.08.2021 07.11.2021 , 3 414. Sa tunned mind 19.07.2020 , 1 415. Sinu armu häält 09.08.2020 , 1 416. Sinu sisse sügavasti, Issand , 0 417. Sügavalt, sügavalt vajuta mind , 0 418. Süüta minu süda tules , 0 419. Vii meid Sina, oh Jehoova , 0 420. Usaldan end Sulle 24.10.2021 , 1 421. Vii Sina mind , 0 422. Võta aega olla püha 23.08.2020 22.11.2020 31.12.2020 , 3 423. Võta kṍik mu elu Sa , 0 424. Võta Päästja juurde jääda , 0 425. Võta rist, käi Päästja järel 10.01.2021 , 1 426. Armastus iial ei väsi , , , 0 427. Ei tea, miks Jumala armastus , , , 0 428. Issand, kaljualus 05.12.2021 , , , 1 429. Issand, mu silmad lahti tee , , , 0 430. Jeesus, ikka jää mu juurde 21.02.2021 , , , 1 431. Julge ma Päästja hõlmas , , , 0 432. Jumalas vaid leiab rahu hing , , , 0 433. Kõik Issanda teed , , , 0 434. Kui mul oleks kõik 18.07.2021 , , , 1 435. Külluslik armastus , , , 0 436. Ma, Issand, otsimas , , , 0 437. Ma olen kui reisija , , , 0 438. Ma tean, mu Isal üleval , , , 0 439. Mu Jeesus elab veel 24.10.2021 , , , 1 440. Mida otsib minu süda , , , 0 441. Mina usun , , , 0 442. Mu jõud, Sind tahan armastada , , , 0 443. Nõuad sa õnnistust, õnnista sa , , , 0 444. Oh Issand, kui mu elutee , , , 0 445. Oh Jeesus, oh Jeesus 07.11.2021 , , , 1 446. Oh Jeesus, Su nimi on suur 25.07.2021 , , , 1 447. Oh mis kallid annid saame 12.09.2021 , , , 1 448. Oh tõsta silmad taeva poole 31.10.2021 , , , 1 449. Oh usu, et Jumal täiesti on truu , , , 0 450. On sädet vaja vaid , , , 0 451. On ääretu arm, milles elan , , , 0 452. Oota, hing, oh oota Issandat , , , 0 453. Sina tead ju, kui tihti ma väsin , , , 0 454. Sa, rändur, ära karda 28.06.2020 04.10.2020 07.02.2021 18.04.2021 17.10.2021 , , , 5 455. Siit hiilgav-valgelt kõrguselt , , , 0 456. Sind armastan, Jeesus 26.07.2020 30.08.2020 24.01.2021 , , , 3 457. Sinu tee, see on ikkagi parim , , , 0 458. Usk anna mulle tavatu , , , 0 459. Su nimi on hädas mu abi , , , 0 460. Väikesesse nurka , , , 0 461. Väsind hing, kes kodu poole , , , 0 462. Hing, oh ära karda 12.09.2021 , 1 463. Hõiska võidulaulu 08.11.2020 , 1 464. Igal päeval Jeesus , 0 465. Issand, näeme Su muutvat armastust 25.04.2021 , 1 466. Jeesus alati mind kannab 11.10.2020 24.01.2021 14.03.2021 , 3 467. Jehoova püha koda , 0 468. Jeesus, rõõmustaja , 0 469. Koit pärast pimedust , 0 470. Kõik tõotussõnad , 0 471. Kui Jumala rahu on hinge sees 30.08.2020 01.11.2020 07.03.2021 26.09.2021 , 4 472. Kui pühad koos , 0 473. Kuulen mitmest hädaohust , 0 474. Ma tean, mis mina usun , 0 475. Mu Jeesus, mu Päästja , 0 476. Mingem julgelt, usuvennad , 0 477. Mu süda leidis endale , 0 478. Nüüd on mu süda rõõmus , 0 479. Päästja käed on tugevad 24.05.2020 10.01.2021 , 2 480. Nüüd paistab õnnepäikene , 0 481. Oh kui kallist lippu 19.07.2020 11.07.2021 , 2 482. Olen rõõmus, et Jeesust võin 17.05.2020 , 1 483. Oo laula, rändur, laula , 0 484. Päevast päeva arm sind kandnud , 0 485. Rändur, vaata Jeesusele , 0 486. See, kes tunneb Jeesust , 0 487. Ta saadab mind 27.06.2021 12.09.2021 , 2 488. Tõe ja usu eest , 0 489. Süda, oh jäta kõik mured , 0 490. Tõotused iial ei kõigu , 0 491. Üks kindel linn ja varjupaik 03.01.2021 08.08.2021 , 2 492. Üles, vennad , 0 493. Vabaduse hommik koitis , 0 494. Võtkem Jumalale laulda 17.05.2020 12.07.2020 23.08.2020 04.10.2020 12.09.2021 , 5 495. Hing, rutta taeva poole , , 0 496. Isa, Sinu palge ette , 0 497. Jeesus, Õnnistegija , 0 498. Jeruusalemm, sa taevalinn , 0 499. Ju paistab kaugelt , 0 500. Jumal, Sul ligemal 07.03.2021 02.05.2021 , 2 501. Kohavate vete taga , 0 502. Kes on need, kes haua kaldal , 0 503. Kord kirkuse ja rõõmu hommik , 0 504. Kui kord igavene hommik 22.11.2020 , 1 505. Kui kord koos on kõik päästetud , 0 506. Kui me seal Talle järje ees , 0 507. Kus pole enam musta ööd , 0 508. Ma tunnen õnnist rahumaad , 0 509. Loojangu taga särab meil hommik , 0 510. Ma mõtlen siin alati , 0 511. Ma vaatan üle Jordani , 0 512. Me laulame taevasest rahust 13.09.2020 , 1 513. Meil on ristikangelasi olnud , 0 514. Mina tunnen maad, kus Jumal on , 0 515. Mind vii kui inglikäel , 0 516. Minu kodu on seal üleval 21.11.2021 , 1 517. Mu kodu, ilus sõna sa , 0 518. See võib taeva armsaks teha , 0 519. Oh tulge, vennad, õed 19.01.2020 , 1 520. Murepilvest läbi , 0 521. Õnnis kodu meid ootab ju taevas , 0 522. Püha, auline inglite maa , 0 523. Siin maa peal leida pole , 0 524. Suur valendav hulk , 0 525. Suurel hommikul näeme jälle 21.11.2021 , 1 526. Tähtede taga , 0 527. Ühel päeval läheme , 0 528. Üks riik on taevas üleval , 0 529. Varsti, kui hiilgavad tähed 21.11.2021 , 1 530. Veel üks üürike aeg , 0 531. Vaat, hauast läbi , 0 532. Võtkem Päästja armastusest , 0 533. Emakene, ei ma seda , , , 0 534. Issand, me kodu muuda , 0 535. Issand, uut rada alates koos , 0 536. Kaks südant põlvil Sinu ees , 0 537. Kord mõtetes istus üks , 0 538. Kui puhkeb õide armastus , 0 539. Kus poole sina lähed , 0 540. Palju õnne , 0 541. On aastas päevi palju , 0 542. Taevane Isa, meil ühenda , 0 543. Üks paigake siin ilmas on , 0 544. Ükski inimene ilma peal , 0 545a. Vanaema helde, lahke , 0 545b. Vanaema helde, lahke , 0 546. Ainult see kes vaatab elu , 0 547. Halleluuja, halleluu , 0 548. Jeesus käsib särada , 0 549. Jumala peopesal , 0 550. Kõikidel ei ole isa , 0 551. Kõik, kes on päästetud , 0 552. Ma olen nii väikene , 0 553. Õnnelikud lapsed , 0 554. Mind Jumal armastab , 0 555. Mul on üks ingel , 0 556. Nii nagu Sinu juurde toodi , 0 557. On kogu maailm Tema peo peal , 0 558. On elu vaikne algus , 0 559. Ma olen väike karjane , 0 560. Püha Issand, Sinu ette , 0 561. Taevaisa laste vägi , 0 562. Telefon heliseb , 0 563. Tulge kiitma Jumalat , 0 564. Igal hommikul arm on uus , 0 565. Anna meile rahu Sa , 0 566. Püha vaikne rahu , 0 567. Kaugel väljal helisevad kellad , 0 568. Tahan alata Sinuga, Jeesus 09.08.2020 06.09.2020 01.11.2020 01.01.2021 22.08.2021 , 5 569. Tänan Sind, Issand , 0 570. Tõusnud on jälle päike , 0 571. Armsad vaiksed õhtutunnid , 0 572. Jää mulle, Issand , 0 573. Jeesus, võta mu käed , 0 574. Jumalaga, kuni näeme veel , 0 575. Keset õhtuvaikust seisan , 0 576. Kui on lõppend ära , 0 577. Nüüd hingvad inimesed , 0 578. Päeva lõpul kõrbeliival , 0 579. Päike läinud looja , 0 580. Su laiad tiivad laota , 0 581. Õhtu on , 0 582. Õhtul, siis kui vaikseks jäänd , 0 583. Vaikne tähesära , 0 584. Videviku vaikseil teedel , 0 585. Issand, leiba õnnista , 0 586. Jeesus, Jeesus , 0 587. Kas on linnukesel muret , 0 588. Kui laualt leiba võtame , 0 589. See, kes linnukesi toidab , 0 590. Põllud soojast vihmaveest , 0 591. On sul, on sul tükikene leiba , 0 592. Aasta aasta peale , 0 593. Aasta viimne tund on jõudnud , 0 594. Aovalgus vaikselt laskumas , 0 595. Jeesus, ole saatjaks Sa , 0 596. Meie elulaev on jõudnud , 0 597. Ukse lävel seistes küsin , 0 598. Au, kiitus olgu igavest` , 0 599. Ma olen maa peal võõras , 0 600. Ma tänan Sind , 0 601. Mu süda, ärka üles , 0 602. Nüüd Kristus surmast tõusnud on , 0 603. Nüüd ole, Jeesus, kiidetud , 0 604. Oh Kristus, valgus oled Sa , 0 605. Oh kui õndsad , 0 606. Hoia, Jumal, Eestit , 0 607. Oma käed Sa laota 03.01.2021 , 1 608. Mu Isamaa, mu õnn ja rõõm , 0