Alfa kursus – madalam lävepakk


Artikkel ajakirjast “Oleviste”, detsember 2008

Alfa kursuste koordinaatoriks on viimastel aastatel on olnud Marge Hoppenstiel. Joome Margega teed ja sööme Sõbrasaia meile mõlemale murrangulisel ajal. Marge on otsustanud uue tööandja kasuks. Temast saab õpetaja. Seni on ta ametit pidanud pangas. Inimlikult on kaalukausil hea palk, positsioon, kujunenud turvalisus ja teisalt kõik uus, vastupidine. Mina, täna „ajakirjaniku vormis“ olev, olen 6-kuulisel aja mahavõtmise puhkusel pangatööst…
Mõtteid aitas kirja panna Liis Korts.

Alfa kursuseid on Olevistes peetud kümmekond aastat. Koguduses me palume Alfa ja kursuslaste pärast palju, me räägime sellest teemast palju. Vahel aga tahaks Alfa mõtte enda jaoks uuesti sõnastada, justkui kontrollimaks, et kas mina ikka tean, mis see Alfa kursus tegelikult on.
Alfa – mis see on?
Maailma arvamus kirikust ja arusaam Jeesusest on kiriku ukse lävepaku teinud nii kõrgeks, et inimesed ei jõua seda enam ületada. Inimesed ei julge kirikusse tulla ja otsida vastuseid oma küsimustele. Kursus on justkui madalam uksepiit, mida on kergem ületada.
Alfa on koht, kus püütakse Jumala Sõna põhjal selgitada mitmesuguseid teemasid vastukaaluks levivatele legendidele. Seminaride käigus otsitakse vastuseid näiteks küsimustele: Kes on Jeesus, kas ta oli lihtsalt ajalooline isik? Kes on Püha Vaim? Kas Jumal juhib meid ja kuidas? Mis saab siis, kui ma suren? Kuidas palvetada? Miks lugeda Piiblit? Kuidas minna edasi, kui ma olen saanud Jumala lapseks?

Miks ma peaksin kutsuma kedagi Alfale?
Me kõik oleme lähedastele, kolleegidele, sõpradele oma eludega tunnistuseks Jeesusest. Me palume, et Jumal saaks ka nende Issandaks. Samas on aga vahel raske just oma lähedastele sõnadega kuulutada ja seletada evangeeliumi. Kas tekibki argipäeva toimetuste sees sellist võimalust, et rääkida kogu tõde ning sealjuures aidata inimesel siiralt oma ellu selgust saada, leida Jeesus oma isikliku päästjana.
Juhatades oma lähikondlasi Alfale, anname me neile võimaluse küsida häbenemata küsimusi usu ja kristlaseks olemise kohta. Võib-olla on vahel nõnda isiklikest asjadest kergem rääkida võõra inimesega.
Üks oluline Alfal osalemise põhjus on ka see, et inimene ei tunne oma küsimustega enam end üksi. Ta näeb, et ka paljudele teistele on samad asjad tähtsad. Koos on ju alati kergem liikuda!

Kes on „tavaline“ Alfal osaleja?
Iga inimene on erinev ja eriline, igaühel meist on omad kogemused ja elulugu. On kõrgharidusega inimesi ja ilma, on mehi ja naisi, on juhte ja lihtsamate ametite pidajaid, nooremaid ja väga vanu, on rikkaid ja vaeseid. On ka juba mõne koguduse liikmeid, kes tulevad kursustele tarkust omandama. On inimesi, kes tulevad otsima intellektuaalseid teadmisi, on neid, kes otsivad rohkem vaimsust.
Üheks enim esinenud kursusele tuleku põhjuseks on see, et lähedase inimese elus on pärast Jumalaga kohtumist toimunud kardinaalseid muutusi ning inimesed tahavad seepärast kristlusest rohkem teada. Osaledes pühapäevastel teenistustel, ei pruugi sa saada just neid fundamentaalseid vastuseid, aga Alfa on nagu luustiku ehitamine sinu usuteadmistele. Kuna Alfa loengule järgneb alati väiksemates gruppides aruteluseminar, saavad osalejad esitada just neile isiklikult olulisi küsimusi.

Mis on Alfa juures kõige olulisem?

Armastus! Armastus, mille me oleme saanud Jumalalt ja mida me tegijatena tahame edasi anda. Kuigi me jagame teadmisi, ei ole teooria kõige olulisem, vaid see, et kõik inimesed on tingimusteta armastusväärsed. Alfa kursus ei ole inimeste kusagile meelitamise nipp, vaid armastuse jagamine.
Meie meeskonnas on üle 20 inimese. Lektorid, grupijuhid, lauakatjad, helitehnikud, muusikud, ruumide valmissättijad, tervitajad, jne. Igaüks neist on tulnud armastuses teenima, saadud armastust jagama.
Rõõmu teebki, et inimesed kogevad Jumalat ja saavad Tema armastusest puudutatud.
Oluline on ka veel see, et meie, kes me kutsume inimesi Alfale, ei lakkaks palvetamast. Palvetamast inimeste eest, kes kursustel osalevad, aga samuti ka nende eest, kes sel korral kutsele ei vastanud. Vahel on nii, et mõned meist vajavad kolme, nelja, kümmet kutset. Me peame olema need kutse viijad ning samas ka palves võitlejad, et Jumal juhiks ja hoiaks meid endid ja kursuslasi.

Järgmised sündmused

06 JUN
Meeste palvehommik

Laupäev kell 10:00 Oleviste kirikus

07 JUN
Jumalateenistus, Issanda surma mälestamine

Pühapäev kell 10:00 Oleviste kirikus
Täpsem info

07 JUN
Jumalateenistus

Pühapäev kell 12:00 Oleviste kirikus
Täpsem info

07 JUN
Iisraeli õhtu

Pühapäev kell 17:00 Oleviste kirikus
Täpsem info

11 JUN
Palvekoosolek

Neljapäev kell 18:30 Oleviste kirikus

12 JUN
Noorteõhtu

Reede kell 18:30 Oleviste kirikus
Täpsem info

14 JUN
Jumalateenistus

Pühapäev kell 10:00 Oleviste kirikus
Täpsem info


Vaata kuukava