Hoolekanne


Oleviste Hoolekanne MTÜ asutati 6. novembril 2003. aastal Riina Solmani (siis Vändre), Milvi Aaslaiu, Liis Borissenko (siis Korts), Reet Talmre ja Merike Nigulase poolt. Sisuliselt aga oli Hoolekande tegevus alanud juba aastaid varem.

Milvi Aaslaid, keda võib pidada hoolekande alustajaks ja vaimulike telgivaiade mahapanijaks, oli mõned aastad varem kohanud Oleviste koguduse teenistusel üht kodutut meest. Milvi vahetas ikka temaga mõne sooja sõna ja kui võimalik, siis poetas midagi söödavat pihku. Ühel päeval see mees enam ei tulnud, ka järgmisel pühapäeval mitte. Milvi hakkas teda linnas otsima, käies läbi erinevaid varjupaiku. Ühes neist ta oma sõbra leidiski. Kohutavas olukorras. Tol ajal polnud meil ühiskonnana jaksu ja jõudu kodututele inimväärset pakkuda… Nimelt oli see mees haigestunud ja Milvi leidis ta betoonpõrandalt, oma rooja sees, väga haigena. Ilmselgelt siit ilmast kohe lahkuvana. See mees sai oma viimased päevad veeta haiglavoodis. Milvi aga mõistis, et meil on palju inimesi tänavatel, kes on kodutud ja ilma igasuguse armastuse ja hooleta.

Nii hakkaski ta vabatahtlike abilistega igal võimalikul ajal ja võimalikus kohas, pigem linna erinevates varjupaikades, jagama toitu ja riideid, tegema kõike mis vaja, kuni juuksuri teenuseni välja. Abilisi oli palju. Vabandame, et ei hakka neid kõiki siin üles loetlema. Oli noori, vanu, rikkaid ja vaesemaid – kõigil neil oli üks ühine soov – nad tahtsid jagada inimestele seda armastust, mille Jumal on neile südamesse pannud.

Kuna abivajajaid oli palju ja abilisi ka, siis kasvasid hoolekandetöö erinevad harud väga kiiresti. Näiteks kogunes kodutuid kirikusse nii palju, et oli mõttekas teha eraldi Alfa kursuse grupp. Kursusele kogunes sadu kodutuid. Peamisteks korraldajateks olid Reet Talmre ja pastor Ülo Niinemägi, koos paljude abilistega.

Samal ajal käidi ka kaks korda nädalas õhtuti suppi ja võileibu jagamas, ikka paljude vabatahtlike abiga.

Kuna abivajajaid oli palju, siis hakkas nappima vahendeid, me märkasime ka vajakajäämisi sotsiaalsüsteemis: inimlikkuse vähesust, nõrgemate vajumist hammasrataste vahele ja nende sinna jäämist. Sai alguse uus liikumine – kampaaniad raha ja muu eluks vajaliku kogumiseks. Hoidsime probleemi meedias, püüdsime rääkida ühiskonnas, et ka kodutu on inimene. Ta vajab abi ja eelkõige armastust. Peamist meediatööd tegi ja siiamaani teeb Riina Solman. Riina on olnud tänaseni, üks MTÜ Oleviste Hoolekande vankri vedajatest.

Hoolekande algusaastatesse jäävad veel regulaarsed saunapäevad, supiköögi avamine koostöös teiste kogudustega, riiete ja muu tarviliku kogumis- ja jagamispäevad. Täna tundub see uskumatuna, kuid kunagi tellisime  bussid ja viisime varjupaikade inimesed ekskursioonile Kurgjale ja mujale Eestisse. Seisime Stockmanni kaubamaja eeskojas ja jagasime paljundatuid infolehti sõnumiga: talveks saapad jalga. Häid inimesi, kes aitasid, oli  palju, ja on ka täna.

Siis said alguse ka tänaseni kestvad traditsioonilised jõuluteenistused kodututele ja vähekindlustatutele koos linnarahva ja sponsorite abiga kaetud lõunalauaga. Samuti Vabariigi aastapäeva kontsert-teenistus.

Oleviste Hoolekanne ei ole üksikute inimeste toimetamine, see on olnud ja on ka täna, vastavalt vajadustele ja ajale muutuv liikumine, kuhu panustavad sajad vabatahtlikud, et aidata neid, kes on meist nõrgemad, kes on jäänud elu hammasrataste vahele ja ise sealt tõusta ei jaksa.

Täna on Oleviste Hoolekande juhatuse liikmed Riina Solman, Külli Kaarmaa ja Liis Borissenko. Meie soov on jätkata seda tööd, mis sai alguse ühest mehest ja ühest ustavast naisest ning paljudest armastavatest südametest.

Mat 25:35-36: „Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde.”

Kui sul on võimalust ja soov meid aidata võta ühendust: riina.solman@gmail.com, liis@lootusefond.ee või oleviste@oleviste.ee

Kui sina või sinu ligimene vajab abi, et muuta oma elu olles sõltuvuses ja/või koduta, siis siin on erinevate kristlike organisatsioonide kontaktid, kes sellist abi osutavad: https://www.lootusefond.ee/#abikeskused

Järgmised sündmused

03 DETS
Jumalateenistus, Issanda surma mälestamine, I advent

Pühapäev kell 10.00 Oleviste kirikus

03 DETS
Jumalateenistus

Pühapäev kell 12.00 Oleviste kirikus

03 DETS
Iisraeli õhtu

Pühapäev kell 17.00 Maarja kabelis

06 DETS
Palvekoosolek käärkambris

Kolmapäev kell 13.00 käärkambris

07 DETS
Palvekoosolek

Neljapäev kell 18.30 Maarja kabelis

08 DETS
Noorteõhtu

Reede kell 18.30 Maarja kabelis

10 DETS
Jumalateenistus, II advent

Pühapäev kell 10.00 Oleviste kirikus


Vaata kuukava