143 “”Ärgake!”” nii vahid hüüdvad

Märksõnad: ,


“Ärgake!” nii vahid hüüdvad
ja linna kõrgest tornist laulvad:
“Jeruusalemm, oh ärka sa!”
Öö ju hommikule kaldub
ja äratavaid hüüdeid kuuldub:“Oh ärka linn ja ärka maa!
Kõik tuled süüdake, sest aeg on üürike.
Halleluuja! Nüüd rutake,
veel lahti tee on kutsutuile rõõmule.”Vahid hüüdvad, Siion kuuleb,
ta süda väga rõõmu tunneb.
Ta ärkab, tõuseb rutuga.
Issand auga tuleb taevast.
Tal vägi on meid päästa vaevast.Ta valgus täidab ilmamaa.
Oh õnnistatud aeg, et tuleb Isa Poeg!
Hoosianna! Me tuleme, Sind järgime –
meid kutsud taeva rõõmusse.Kiitust laulgu meie hääled,
au, kiitust taevahulga keeled.
Et hüüdku kandled, pasunad!
Väravateks kaksteist pärlit,
Su trooni ümbritsevad inglid;seal pühad hulgad hõiskavad.
Ei nähtud ole veel, ei aimata või meel sellist rõõmu!
Sest hõiskame ja laulame
Suurt halleluujat Päästjale!


Sõnad: Philipp Nicolai (1556-1608)
Muusika: Philipp Nicolai (1556-1608)
Tõlge: Carl Peter Ludwig Maurach (1824-1900)