144 Auline elu, mis juhitud Vaimust

Märksõnad:


Auline elu, mis juhitud Vaimust,
sügavat rõõmu toob hingele see.
Auline olla siin kantud Ta armust,
imedest rikas on Jumala tee.Auline elu, auline elu,
imedest rikas on Jumala tee.Muredest vaba, Ta teedel nii astun.
Koormad ma veeretan kõik enda pealt.
Kõik oma asjatud jooksmised jätan –
parem on vaikida, kuulda Ta häält.Jumalast juhitud, muutume lätteks,
teistesse voolab meist elavat vett.
Saame nii Jumala jalgadeks, käteks,
keda Ta läkitab jagama tõtt.


Sõnad: Peeter Sink (1902-1957)
Muusika: Marje Sink (1910-1979)