378 Edasi ma ruttan

Märksõnad: ,


Edasi ma ruttan kitsal eluteel,
Jeesus, minu saatja, ise käib mu eel.
Siin ei ole leida rahuaset mul,
minu vara on seal taevas üleval.See mu elu eesmärk, seda püüan ma
hoolsalt kätte saada armu abiga.Ikka taeva poole, seal mind ootab kroon.
Selle Jeesus mulle valmistanud on.
Tema jälgi mööda astun kindlasti,
kannatustest läbi lähen julgesti.Kodu poole ruttan iga silmapilk,
seal mind ammu ootab armust antud palk.
Seal saan maha panna reisikepi ma,
isakotta jääda rahus hingama.


Sõnad: Albert Midlane (1825-1909)
Muusika: Ira David Sankey (1840-1908)
Tõlge: Johann Klaanmann (1858-1926)