167 Ei kaugel Jumala riigist

Märksõnad: ,


Ei kaugel Jumala riigist
ja siiski veel vande all.
Küll Jumal on kutsunud palju,
kuid pisut on tulijaid Tal.Küll nõutakse vähe Ta riiki,
kui pisut on tulijaid Tal.
Küll Jumal on kutsunud palju,
kuid pisut on tulijaid Tal.Ei kaugel Jumala riigist -
hääl hüüab ka südames:
miks seisad sa pimedas õues,
kui valgus ja rõõm on seal sees?Ei kaugel Jumala riigist,
ust praegu veel lahti näed:
kui ükskord see kinni on pandud,
siis igavest hiljaks sa jääd.


Sõnad: Ira David Sankey (1840-1908)
Muusika: Ira David Sankey (1840-1908)
Tõlge: Andres Tetermann (1854-1925)