248 Et ärka vaim

Märksõnad: ,


Et ärka vaim, kes vanal ajal
Siioni vahimehi julgustas!
Oh et nad vapralt ööl ja päeval
Su riigi pärast oleks võitlemas!
Siis võidab rahvaid nende tunnistus
ja ilmub taevariigi õnnistus.Oh Issand, et Su tuli põleks
ja kõigis maades varsti leegitseks;
veel töötajaid ka palju tuleks
ja Sinu riigi töö veel laieneks.
Sa töötajaid meil anna ustavaid,
sest lõikust palju, pisut lõikajaid.Veel kutsu julgeid oma tööle
ja väe ja vaimuga neid valmista!
Tee varsti lõpp ka patuööle
ja kurjusele oma käega Sa!
Oh Issand, üle kogu ilmamaa
Sa oma riiki ikka levita.


Sõnad: Carl Heinrich von Bogatzky (1690-1774)
Muusika: Freylinghausen`s Gesangbuch (1704)