123 Halleluuja, halleluuja

Märksõnad: ,


Halleluuja, halleluuja! Kiitkem Jeesust, kes elab.
Halleluuja, halleluuja! Andkem au Ta nimele!Jeesus on Issand üle maa
ja kogu loodu kuningas.Kostku nüüd sõnum võimsana:
surmast Ta tõusnud võitjana!Ristil Ta meile avas tee
siit läbi surma elusse.Andku kõik loodu Issandal au!
Kõlagu talle me ülistuslaul!


Sõnad: Donald Fishel (1950- )
Muusika: Donald Fishel (1950- )
Tõlge: Siiri Jürimäe (1965- )