124 Halleluuja, Jeesus elab

Märksõnad: ,


Halleluuja! Jeesus elab!
Surm ja põrgu võidetud!
Taevas kui ka maa peal kõlab
ingli rõõmus kuulutus:
üles tõusnud Elutooja,
Jeesus elab, halleluuja!Halleluuja, haud on tühi!
Ära leina asjata,
vaid sa silmad kuivaks pühi
rääkimata rõõmuga,
sest et tõusnud on su Looja.
Jeesus elab, halleluuja!Halleluuja! Ärge nõudke
surnuilt enam elavat!
Jüngritega vaat`ma jõudke,
kuhu ütles minevat!
Taevas on su Elutooja,
Jeesus elab, halleluuja!


Sõnad: Jaan Bergmann (1856-1916)
Muusika: Joachim Neander (1650-1680)