334 Headuse Vaimu

Märksõnad: ,


Headuse Vaimu armastuse varju
me võime olla ühte liidetud.
Taevane päike, iial ta ei looju,
meid kõiki saadab uude päeva nüüd.Pimedal tunnil surmavarju orus
on Issand ligi, sinu kaasas käib.
Usalda Teda, kui süda valus,
vaid üksi Tema vaikust hinge toob.Lootuseküünalt põlemas sa hoia,
sind eluteele Issand ise viib.
Mured ja koormad Tema peale heida,
Ta kannab hoole, Sinu juurde jääb.Headuse Vaimu imeline soojus
meid hoiab, kaitseb. Kallis Taeva Vaim
õnnistab päeva, ööselgi on valgus.
Au olgu Sulle, Sa Jumala Vaim!


Sõnad: Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
Muusika: Erkki Melartin (1875-1937)
Tõlge: Hilja Kuusk (1926-1996)