207 Issand, harjund kohta meie tuleme

Märksõnad: ,


Issand, harjund kohta meie tuleme,
Sinu sõna jälle kuulda tahame.
Saada õnnistusi, et neid jagada.
Issand ole meiega!Õnnista meid, Jeesus,
ole meiega!
Sinu nimel siin me üheskoos,
sest ole meiega!Meie hingekeeled pane kõlama;
Sa meid ostsid oma kalli verega.
Tule meie juurde ja meid õnnista.
Issand ole meiega!Meie kõrvad ava oma sõnaga,
tõmba meel ja süda taeva poole Sa.
Siin, Su armutrooni ees me palvega:
Issand ole meiega!Taevas igavesti püha rõõmuga
Sulle kiitust toome inglikooriga.
Meid Su armupaistus paneb särama,
Jääme ikka Sinuga.


Sõnad: William Patton Mackay (1839-1885)
Muusika: William Patton Mackay (1839-1885)
Tõlge: Andres Tetermann (1854-1925)