251 Issand, tänu olgu Sulle

Märksõnad: ,


Issand, tänu olgu Sulle, et meid lasteks võtnud Sa
ja meid oma riigitööle seadnud oma armuga.
Issand, Sinu armujõgi jooksku meie hinge nüüd,
et Su ülevoolav vägi pühal innul täidaks meid!Täida hinge tühjad astjad armutäiusega Sa.
Kuhu iial saata tahad, sinna Sa meid läkita.
Issand, Sinu armujõgi jooksku meie hinge nüüd,
et Su ülevoolav vägi pühal innul täidaks meid!Tarkust tunnistuseks kingi Sinu suurest armuväest,
mis võib päästa eksind hingi jääva hukatuse käest.
Issand, Sinu armujõgi jooksku meie hinge nüüd,
et Su ülevoolav vägi pühal innul täidaks meid!Sinu Vaim meid armuajal täitku püha hoolega,
et me maise elu rajal võime truult sind teenida.
Issand, Sinu armujõgi jooksku meie hinge nüüd,
et Su ülevoolav vägi pühal innul täidaks meid!


Muusika: Ada R. Gibbs
Sõnad: Mary E. Maxwell (1837-1915)
Tõlge: Johann Klaanmann (1858-1926)