252 Jeesus käib siin võites

Märksõnad: ,


Jeesus käib siin võites läbi mered, maad,
kutsub püha sõtta oma võitlejad.
Igal pool, kus Vaim loob uueks südamed,
kõlab vahvalt võitlejate püha hüüd:Õed ja vennad, kandkem siin ja seal
Päästja risti valgust igal pool!
Õed ja vennad, kandkem siin ja seal
meie Päästja risti valgust igal pool!Päästja omad, preestrihinged, üheskoos
pühad käed nüüd tõstkem üles Vaimu väes!
Palves hüüdke, kutsuge ja koguge
pimedaid ja jalutuid veel Päästjale!Kui teil hakkab jõud ja julgus kaduma,
täitku Püha Vaim teid väe ja tulega!
Jeesusele Kristusele vaadake,
Tema teeb teil uksed lahti pärani.Oh, kuis peame püüdma suure rõõmuga
Päästja verehinda maa peal koguda,
et saaks taevaõnnistusest osa need,
kes veel kurvalt käivad selle ilma teed.
Õed ja vennad, kandkem siin ja seal...


Sõnad: Bernhard Gotthelf Kühn (1863-1907)
Muusika: Edwin Othello Excell (1851-1921)
Tõlge: Andres Tetermann (1854-1925)