126 Jeesus Kristus üles tõusnud

Märksõnad: ,


Jeesus Kristus üles tõusnud; halleluuja!
Võidupäev nüüd meile koitnud; halleluuja!
Jeesus ristil kannatas; halleluuja!
Patuorjad lunastas; halleluuja!Kiituslaulud kostku üles; halleluuja!
Meie Issandale ühes; halleluuja!
Tema me eest kandis süüd, halleluuja!
Meil on andeks antud nüüd; halleluuja!Hirmsat valu kannatades; halleluuja!
Meile õnnistuseks saades; halleluuja!
Taevas Ta on Kuningas; halleluuja!
Inglikoorid hõiskamas; halleluuja!Kiituslaule ühes tooge; halleluuja!
Tema armastusest laulge; halleluuja!
Kõlagu ka taevas seal; halleluuja!
Issandale kostku hääl; halleluuja!


Sõnad: Charles Wesley (1707-1788)
Muusika: Lyra Davidica