202 Jeesuse Kristuse arm

Märksõnad: ,


Jeesuse Kristuse arm ja Jumala armastus,
Jeesuse Kristuse arm ja Jumala armastus
ja Püha Vaimu osadus
olgu teie kõikidega!Jeesuse Kristuse arm ja Jumala armastus,
Jeesuse Kristuse arm ja Jumala armastus
ja Püha Vaimu osadus
olgu teie kõikidega
ja Püha Vaimu osadus
olgu teie kõikidega!
Aamen.


Muusika: Leo Semlek (1934-2010)