498 Jeruusalemm, sa taevalinn

Märksõnad: ,


Jeruusalemm, sa taevalinn,
kui armas oled sa!
Su poole väga igatsen,
mu õnnis kodumaa.Oh millal kõrvu kostavad
Su lauluhelinad,
kui tuhat korda tuhanded
kõik Jeesust kiidavad.Oh millal taeva hiilguses
ma valges riides käin
ja paradiisi õndsuses
ka rõõmus olla võin?Jeruusalemm, sa püha linn,
ma ihkan väga sind!
Oh, et ma seal ju oleksin,
kus Jeesus, minu vend!Nüüd ootan, kuni tuleb Ta
ja omad sinna viib,
On õnnis ustav ootaja,
kes usutee peal käib.


Sõnad: Asa M. Hull (1828-?)
Muusika: Asa M. Hull (1828-?)
Tõlge: Johann Klaanmann (1858-1926)