011 Jumal, Sind me kiidame

Märksõnad: ,


Jumal, Sind me kiidame,
Sinu suurust, Sinu jõudu!
Põrmu meie vajume,
nähes Sinu tööde sõudu.
Sina oled algusest
sama Jumal igavest.Kogu laia ilma peal
kiitmas suured ja ka väiksed.
Rõõmsalt kõlab nende hääl,
kes on armust Sinu lapsed;
kummardavad Poja sees
igavest Su trooni ees.Igal päeval tahame
Sind ja Sinu nime kiita,
kuni taevas laulame,
kus Su palet saame näha.
Sinu peale loodame,
kuni koju jõuame.


Sõnad: Martin Lipp (1854-1923)
Muusika: Katolisches Gesangbuch (1774)