001 Jumal, Sind me kummardame

Märksõnad:


Jumal, Sind me kummardame
pühitsetud armuväest.
Kristuses Su omaks saame,
päästetuina patu käest.
Kummardame, kummardame,
Isa vaimus austame
Kummardame, kummardame,
Isa vaimus austameJeesus, Sind me kummardame –
Ohvritalle trooni peal.
Päästjas Isa heldust näeme,
mis ei hülga meidki eal.
Kummardame, kummardame
Poega, kes end ohvriks tõi.
Kummardame, kummardame
Poega, kes end ohvriks tõi.Püha Vaim, Sind kummardame,
vajades Su lohutust.
Sinu kaitse alla jääme,
uskudes su armastust.
Kummardame, kummardame
igavese armu ees.
Kummardame, kummardame
igavese armu ees.Isa, Poega, Püha Vaimu –
Kolmes Üht – Sind kiidame
armu eest, mis inimvaimu
pilgu suunab taevasse.
Kummardame, kummardame
tänumeeles Sinu ees.
Kummardame, kummardame
tänumeeles Sinu ees.


Sõnad: George West Frazer (1830-1896)
Sõnad: Alfred Samuel Loizeaux (1877-1962)
Muusika: John Zundel (1815-1882)
Tõlge: Anne Allpere (1962- )

Kasutatud