574 Jumalaga, kuni näeme veel

Märksõnad: ,


Jumalaga, kuni näeme veel!
Hoidku meid siin Tema vägi
kindlasti ta karja ligi!
Jumalaga, kuni näeme veel!Näeme veel, näeme veel ükskord taevas üleval!
Näeme veel, näeme veel.
Jumalaga, kuni näeme veel!Jumalaga, kuni näeme veel!
Möllab torm või tõuseb vesi,
kaitsku meid Ta vägev käsi!
Jumalaga, kuni näeme veel!Jumalaga, kuni näeme veel!
Ta meid tiiva alla peitku,
eluleivaga meid toitku!
Jumalaga, kuni näeme veel!Jumalaga, kuni näeme veel!
Küll me varsti kokku saame,
taevas jälle üksteist näeme.
Jumalaga, kuni näeme veel!


Sõnad: Jeremiah E. Rankin (1828-1904)
Muusika: William Gould Tomer (1833-1896)