013 Jumalate Jumalale

Märksõnad: ,


Jumalate Jumalale laulab kiitust kogu maa.
Loodu austus kuulub Sulle, kuningate Kuningas.
Taeva väed on laulmas üha:
""Püha, püha, püha!""
Maa ja igaviku Isa, iga keel Sind ülistab.Ristirahva südametes on Sul valitseja troon,
prohveti ja märtri peas on Sinu pandud elukroon.
Sind Kolmainust, kirkust, valgust,
maa ja taeva, elu algust
kiidame, Sind, Vägev Isa, kiidame, Sind Issand suur.Kristus meile rahu andis, kui Ta elas maailmas,
kõiki koormaid me eest kandis, sündis, suri, armastas.
Surres ristil meie pärast
loobus taeva aust ja särast -
au ja kiitus Sulle, Isa, Igavese elu eest.Issand, ootan Sinu riiki, olgu kannatlik mu meel.
Sinu tahe mulle nüüdki rõõm ja valgus eluteel.
Kasvab usk, kui argivaevas
näen, et mulle lahti taevas.
Sinu armastus, mu Isa, kaitsku ööl ja päeval mind.


Muusika: Christian Strover
Sõnad: Timothy Dudley-Smith (1926- )
Tõlge: Anne Allpere (1962- )