536 Kaks südant põlvil Sinu ees

Märksõnad: ,


Kaks südant põlvil Sinu ees,
suur Issand, vaata neile Sa!
Üks soov neil kahel südames:
koos õnne, valu jagada.Jää, Issand, nende juurde Sa
ja valgust kingi nende teel.
Neid Isa armul õnnista!
Neil kingi oma rahumeel!Neil pane varjuks taevaväed,
et sinu tee neil pühaks jääks!
Ja nende üle laota käed,
vii Sa neid nii, et Sind kord näeks.


Muusika: Ludwig van Beethoven (1770-1827)