349b Kalla, kallis Isa käsiKalla, kallis Isa käsi, rahu minu südame!
Anna, et Su laps ei väsi palvetamast iialgi!
Õnnista mind eluvaevas, hoia kõige kurja eest,
olgu ikka lahti taevas, kus näen Isa vaimus, tões!Luba mind su ligi tulla, armas taeva Kuningas,
et Su Poja risti alla elukoorma panna saaks!
Seal on lepitust, on õnne, seal jääb süda rahule.
Ei seal enam vaeva tunne, kes on leidnud elutee.Saagu mulle lepitajaks, Lunastaja, Sinu rist,
minu valu vaigistajaks Sinu käsi, Jeesus Krist!
Kas ma väsin õhtul hilja, murdun päise päeva a'al –
surres maitsen eluvilja Lunastaja risti all.


Sõnad: Jaan Lattik (1878-1967)
Muusika: August Topman (1882-1968)