314 Kiida Jeesust, mu hing

Märksõnad: ,


Kiida Jeesust, mu hing!
Tema päästnud on mind!
Patuori kord olin,
nüüd olen Ta vend.Halleluuja, au ja kiitus,
armust päästis Ta mind!
Halleluuja, Issand Jeesus,
Su oma ma nüüd.Olin patune küll,
Tema arm on nüüd mul;
kõik mu vara ja rikkus
on Jumala Tall.Olin kiusaja käes,
surnud pattude sees;
nüüd mul rahu on,
käies siin Jeesuse väes.Talle õiguses käin,
mis Ta haavadest sain,
seega Taevase Isa ees
seista ma võin.Tunneb muret mu meel.
Käies õiguse teel,
tean, et taevas mul õndsus on
ootamas eel.


Sõnad: William Patton Mackay (1839-1885)
Muusika: John Jenkins Husband (1760-1825)
Tõlge: Johann Klaanmann (1858-1926)