193 Kiida, süda, rahu toojat

Märksõnad: ,


Kiida, süda, rahu toojat! Armuleidnu, kummarda!
Lunastatu, oma loojat täna kogu hingest sa!
Halleluuja! Halleluuja! Igaviku Issand Ta!Õnnistust Ta eal ei keela, kui vaid seda otsid sa,
kosutatud saab su meel ja jaksad Teda uskuda.
Halleluuja! Halleluuja! Ustavalt meid kuuleb Ta!Isalikult Ta meist hoolib, teab me hirme, lootusi,
targalt Ta me elu voolib, kujundab me ootusi.
Halleluuja! Halleluuja! Julge elada on nii!Inglid, laulgu teie suugi tänulaulu võimsamat!
Tähed taevas, päike, kuugi kummardavad kuningat!
Halleluuja! Halleluuja! Kiitkem armu Issandat!


Sõnad: Henry Francis Lyte (1793-1847)
Muusika: John Goss (1800-1880)
Tõlge: Anne Allpere (1962- )