501 Kohavate vete taga

Märksõnad: ,


Kohavate vete taga paistab imekaunis rand.
Sinnapoole, oh kui väga, tõmbab minu süda mind.Ootame nüüd kindlas usus saatjat läbi Jordani.
Tema ise, meie Jeesus, talutab meid Kaanani.Palju sinna on ju viidud - rahuranda võitlusteelt.
Pea ka minu tee on käidud, hüütakse mind ülevalt.Kohavate vete taga Isa armust tuksuv rind
ootab väsind lapsi väga - ootab sind ja ootab mind.


Author Unknown

Kasutatud