433 Kõik Issanda teed

Märksõnad: , , ,


Kõik Issanda teed on õiged ja head.
Kõik juhib ju Ta, mis tulema peab.
Ta teed näitab meile, teist olla ei saa.
Las viia meid Tema – kõik juhatab Ta!Kui kõik, mis on halb, kord ähvardab meid.
Ei kahelda või, sest usk leiab teid,
ja kurjuse käsi ei võidule saa,
usk iial ei väsi – kõik juhatab Ta!Kõik maine, mis siin, see kiiresti kaob.
Usk püsima jääb, kui kaduv kõik vaob.
Vaid Sinuga, Issand, vaid Sinuga ma,
nii on ja jääb – aamen – kõik juhatab Ta!


Sõnad: Charles Wesley (1707-1788)
Muusika: William Cropro (1678-1729)