131 Kõik kiitke Jeesust

Märksõnad: ,


Kõik kiitke Jeesust, sest et Ta
on võitud kuningaks, on võitud kuningaks!
Oh tooge kroon ja mantel ka
ja kroonige Teda, Jeesust Kristust,
kogu maailma Issandaks!Suur võitja kutsub patuseid
Ta riigi pärijaks, Ta riigi pärijaks.
Sest Tema surma kiitke nüüd
ja kroonige Teda, Jeesust Kristust,
kogu maailma Issandaks!Jah, Talle kogu ilmamaa
nüüd saagu teenijaks, nüüd saagu teenijaks!
Nüüd kiitke Päästjat tänuga
ja kroonige Teda, Jeesust Kristust,
kogu maailma Issandaks!Kui taevatemplis laulame
Kord Talle kiituseks, kord Talle kiituseks.
Siis kõlab valjult kõigile:
Oh kroonige Teda, Jeesust Kristust,
kogu maailma Issandaks!


Sõnad: Edward Perronet (1726-1792)
Muusika: James Ellor (1819-1899)
Tõlge: Andres Tetermann (1854-1925)