470 Kõik tõotussõnad

Märksõnad: ,


Kõik tõotussõnad on "jah" ja "aamen",
neid Jeesus verega kinnitanud.
Kui viimne lootus mu elus kustuks,
mis Jumal tõotand, see jääb.Mis Jumal tõotand, see kindlalt seisab,
kui kõik mu elus variseks.
Kui taevatähed kõik ära kaoksid,
Ta tõotus seisab muutmata.Ka hädatunnil, kui öö mind katab,
kui julgus vajub ja lootus hajub,
kui raskeis võitlusis väsin, nõrken,
mis Jumal tõotand, see jääb.Kui surmalained mu ümber käivad,
siis ristivägi mind kannab läbi
ja inglid viivad mind paradiisi.
Mis Jumal tõotand, see jääb.Kui viimsest unest ma üles ärkan,
siis taevakoorid mind tervitavad
ja elukrooni ma armust pärin.
Mis Jumal tõotand, see jääb.


Sõnad: Johan Holmstrand (1885-1958)
Muusika: Johan Holmstrand (1885-1958)
Tõlge: Aleksander Söderlund (1900-1976)