129 Kristus üles tõusnud

Märksõnad: ,


Kristus üles tõusnud, hing nüüd rõõmusta!
Surma jäävalt võitnud eluväega Ta.
Kaljuhaudki teda pidada ei saa.
Kiitust jumalale laulgem rõõmuga.Laulge nüüd kõik rõõmsalt, Kristus elab veel!
Ta on meie vennaks, Jumal Isaks saand.
"Kristus üles tõusnud!" kõlab ingli hääl.
Risti oli löödud, aga elab veel."Mine nüüd, Maria, mine kuuluta
jüngritele seda püha tõde sa,
et nüüd minu isa nende Isa on
ja et mina ikka nende juurde jään""Ütle nüüd, Maria, Peetrusele ka:
andeks olen andnud, et mind salgas ta.
Ütle, et ma elan, teda armastan
ja ka ennast varsti talle ilmutan."Jüngritele Jeesus ennast ilmutas
"Rahu olgu teile!" - nii Ta tervitas.
Kui Ta oma haavu neile näitas seal,
rõõmsaks said kõik jüngrid - Jeesus elab veel!"


Muusika: Wilhelm Thoedor Söderberg (1845-1922)
Tõlge: Johann Klaanmann (1858-1926)