506 Kui me seal Talle järje ees

Märksõnad: ,


Kui me seal Talle järje ees kord seisame
ja vere sees kõik puhtaks pestud oleme
ja hiilgavates valgeis riideis laulame,
oh mis imerõõm on see!Au ja kiitus, halleluuja, au ja kiitus, halleluuja,
au ja kiitus, halleluuja Jeesusele igavest!Kui me seal Talle järje ees kord seisame
ja imeks pannes seda armu vaatame,
mis meid maailmast paradiisi sisse viis,
oh kuis laulame veel siis!Ehk küll veel reisiriideis käime ilma peal,
see jäädav kodu on meil siiski valmis seal
ja paistab usus juba siia selgesti.
Varsti sinna jõuame.


Muusika: John W. Steffe