539 Kus poole sina lähed

Märksõnad: ,


Kus poole sina lähed,
ka sinna lähen ma;
kus sina jääda tahad,
ma tahan jääda ka; (3x)See rahvas, kes on sinu,
on minu rahvas ka.
Su Jumal on ka minu,
mu Õnnistegija. (3x)Siin lahku võib meid viia
vaid surm, ei miski muu.
Küll Taevaisal teada,
et see mu kindel nõu.(3x)


Sõnad: Andres Tetermann (1854-1925)
Muusika: Heinrich Ernst Gebhardt (1832-1899)