130 Kuulge taevatemplist hüüdu

Märksõnad: ,


Kuulge taevatemplist hüüdu,
imearmsaid hääli, taevaliste keeli;
kuulge taevakoori laulu: Issandale kiitus, au!Kroon ta pähe pange!
Ta on Eluissand üle ilmamaa.
Laulge halleluuja! Lunastajaks meile Ta.Kroonige nüüd meie Jeesust!
Meile andis armu, kaotas surmahirmu.
Jäävalt lõi Ta pattu, kurjust, kui Ta suri risti peal.Kroonige nüüd meie Jeesust!
Ta me valu tundis,okaskrooni kandis.
Kiitke Tema armutäiust! Andke Talle jäädav au!Kroonige nüüd meie Jeesust!
Ta on surma võitnud, hauast üles tõusnud.
Saatis meie Püha Vaimu, kes meid juhib, pühitseb.


Sõnad: Ella Lauder
Muusika: Daniel Brink Towner (1850-1919)
Tõlge: Andres Tetermann (1854-1925)