397 Ligemale ikka, Issand

Märksõnad: ,


Ligemale ikka, Issand, tõmba mind!
Väga Sinu ligi kipub minu hing.
Oh, et mind täidaks Sinu armastus,
ei mind saa siis võita patt ja kiusatus.



Mida enam, Issand, Sinu ligi saan,
Seda enam ikka Sinu armu näen.



Sinu armu rüppe tahan vajuda,
ei seal ükski asi või mind segada.
Oma püha tahtmist mulle ilmuta,
et mul osasaamist oleks Sinuga.



Kõrgemale ikka on mu igatsus,
Taevaisa maale, kus mu õnnistus.
Takistused teelt mul, Issand, kõrvalda,
et nii Sinu sisse jään ma lõpmata.


Muusika: Godfrey Thompson
Tõlge: Johann Klaanmann (1858-1926)