600 Ma tänan Sind

Märksõnad: ,


Ma tänan Sind, et oled mind,
oh Jumal armust hoidnud.
Selsamal ööl, et täna veel
mind päev on tervelt leidnud.Kui pimedus ja ahastus
mu hinge öösel täitsid,
kui vaevasid mind patusüüd,
siis mulle abi saatsid.Ma palun sest Sind südamest,
oh anna andeks mulle
mu suured süüd, mis mina nüüd
ja enne teinud Sulle.Sel päeval ka mind kaitse Sa,
las mind Su abi näha,
et kuratki ei koguni
või mulle kahju teha.Mind juhata Su vaimuga
siin patu eest end hoida,
et minu töö võiks viimati
ka armu Su ees leida.Mu hing ja meel ja mis mul veel,
kõik oma hooleks võta,
oh hoia mind, ma palun Sind,
mull` appi Jeesus tõtta.Sel olgu au, kel armunõu:
au Isal ja ka Pojal
ning Jumalal, sel trööstijal,
sel ainsal rõõmutoojal.


Author Unknown