109 Ma tean, et Õnnistegija

Märksõnad: ,


Ma tean, et Õnnistegija
mind nõnda armastas,
et enda ohvriks andis Ta,
kui ristil kannatas.Ta surm ja ülestõusmine
ja kõik Ta kannatus
saab armupandiks minule
ja on mu õnnistus.Mu kaljualus Tema sees,
ma sellel ehitan.
Ma elan siin Ta seadmises
ja kord seal Teda näen.


Sõnad: Heinrich Ernst Gebhardt (1832-1899)
Tõlge: Andres Tetermann (1854-1925)

Kasutatud