262 Me Jeesus, Sinu töö on see

Märksõnad: ,


Me Jeesus, Sinu töö on see, mis meile andsid Sa.
Et Jumal seadis selle töö, ei või see hukkuda.
Jääb nisuiva viljata, kui mulla all ei sure ta.
Las meid siis põrmu langeda
ja seal meid sinus surra ka,
siis kanname, siis vilja kanname.Sa läksid, Jeesus, meie eel siin surmast elusse.
Ka meie käime sellel teel, vaid see viib taevasse.
Siis anna meile osa Sa Su ristist ja su riigist ka.
Meid surmauksest läbi vii
ja meie töö niisamuti
Su valgele, Su taeva valgele.Sa ise nisuivana ka hauda langesid.
Nüüd, Eluissand, ärata Sa üles hulkasid.
Oh saada kogu rahvale
need kallid rõõmusõnumid,
et Sinu nimi suureks saab
ja meid ka kõiki valmistab Su võidule,
Su riigi võidule.


Sõnad: Samuel Preiswerk (1799-1871)
Sõnad: Felician Martin von Zaremba (1794-1874)
Muusika: Johann Michael Haydn (1737-1806)
Tõlge: Hans Söte