234 Meelde tuletage, kuidas Jeesus

Märksõnad: ,


Meelde tuletage, kuidas Jeesus
rasket võitlust võitles surmaga,
Kui Ta Ketsemani aias palus
meie eest seal armastusega.Verehigi voolas, kui Ta heitles –
see on nüüd me kõigi õnnistus.
Taeva Kuningas seal palves võitles;
nõnda suur on Tema armastus.Küll Ta võitlustund näis pikk ja pime,
siiski kannatas Ta rahuga.
Hing, oh mõtle, eks see ole ime –
Issand võitles su eest surmaga!Jeesus surmaoda katki murdis;
päästis meie hinged patu väest.
Meie eest Ta enda ohvriks andis,
sest nüüd kiidan Teda südamest.Jeesus meie kõigi patud kandis,
puhtaks pesi oma verega.
Tema surm siis meile elu andis,
Isa ees meid õigeks mõistis Ta.Seega ohver tervelt toodud oli,
kui Ta hüüdis:"" Lõpetatud kõik!""
Suur on õnnistus, mis meile tuli:
surma üle igavene võit!


Muusika: Oscar Ahnfelt (1813-1882)
Tõlge: Johann Klaanmann (1858-1926)