440 Mida otsib minu süda

Märksõnad: , , ,


Mida otsib minu süda:
Jumal Sinu armastust;
et mu sees võiks leegitseda
püha tuli taevastest.Armastus nii suur ja sügav,
omakasu loovutav;
see, mis kurja heaga võidab,
mis ka vaenlast õnnistab.Ennastsalgav, ohvriksandev,
kadedust ei tunnegi.
Teisi teeniv, teisi kandev,
usub, loodab otsani.Südamed, mis külmad, kanged,
otse kivist kõvemad,
murduvad Ta kuumal paistel,
hoopis ära sulavad.Armastusel uhkus puudub,
ta on leebe, alandlik.
Sõna ja ka teoga töötab,
helde, lahke, kannatlik.Haavatud ja halvaks pandud,
siiski kasvab, süveneb:
paha ei või meeles kanda,
lõppemata palvetab.Silmast silma kurjusega vapralt
võitleb armastus.
Päästja jäljed kitsal rajal,
see ta võidu saladus.Surm ei suuda kustutada,
ookean ei uputa.
Jumal mulle rohkelt jaga
armastust, mis otsata.


Muusika: Rowland Hugh Prichard (1811-1887)
Tõlge: Ella Pumber (1918-2016)