235 Minu eest Issand kannatas

Märksõnad: ,


Minu eest Issand kannatas Kolgata mäel,
patukoormast mind vabastas ka.
Surmaväravad sulges Ta taevasel väel,
elulättele juhtis mind Ta.Patud ristile jäid! Patud ristile jäid!
Oled suuremat armastust näind?
Vaata, Jeesus su eest ristisurma on läind,
minu patud kõik ristile jäid.Mind nii hellalt ja armuga juhib Ta siin.
Minu südant ka puhastab Ta.
Nüüd on kadunud valu ja ahastuspiin,
olen vaba ja juubeldan ma.Kiituslaulud mu huultel on kõlamas nüüd,
jätkan rõõmuga rännakuteed.
Tänan Jeesust, kes kallilt on maksnud mu süüd.
Ei mind hirmuta hukatusveed.


Sõnad: Carrie Ellis Breck (1855-1934)
Muusika: Grant Colfax Tullar (1869-1950)
Tõlge: Peeter Sink (1902-1957)