475 Mu Jeesus, mu Päästja

Märksõnad: ,


Mu Jeesus, mu Päästja nii auline on,
Ta andeks on andnud mu süüd.
Ta haavades alati varjatuks jään
ja rahu ma leian neis nüüd.Mu kalju ei kõigu,
kui hukka küll läeb
Kord praegune taevas ja maa!
Ta jumalik vägi mu varjajaks jääb,
ei ükski mind hukata saa;
ei ükski mind hukata saa.Mu Jeesus, mu Päästja nii auline on,
Ta hoolitseb ikka mu eest.
Kõik mured Ta peale ma heita nüüd võin,
mis tõusevad süda seest.Mu Jeesus, mu Päästja nii auline on,
kes viimaks mind taevasse viib.
Seal ootab mind Issanda õiguse kroon,
mis võitjate osaks saab siis.


Sõnad: Fanny Crosby
Muusika: William James Kirkpatrick (1838-1921)