520 Murepilvest läbi

Märksõnad: ,


Murepilvest läbi paistab Eedenis
püha rahva vägi valgeis riietes.Õndsad hulgad käivad seal kõik rahu sees.
sest kord üheks said nad Talle vere väes.Talle järel käisid elus alati,
usus kindlalt seisid kuni surmani.Mitmest kiusatustest läbi läinud nad,
kõigist viletsustest nüüd nad hingavad.


Author Unknown

Kasutatud