217 Näha vendi ja õdesid

Märksõnad: ,


Näha vendi ja õdesid Issanda ees -
see on püha ja auline tund.
Jeesus ise on tõotanud olla me seas,
me Temale anname end.
Jeesus ise on tõotanud olla me seas,
me Temale anname end.Teineteisega kohtudes Issanda ees
meist jääb kaugele maailma torm.
Püha Vaim on me lohutus võitluste sees
ja kallis on osadusarm.
Püha Vaim on me lohutus võitluste sees
ja kallis on osadusarm.Ümber Jeesuse Kristuse koondugem nüüd,
käies taevasse suunduval teel!
Tema vägi meid varjab kui terasest rüü -
nii mingem, sest Tema käib eel!
Tema vägi meid varjab kui terasest rüü -
nii mingem, sest Tema käib eel.


Sõnad: Kristen Dorothea Aagaard Hansen (1850-1902)