304 Nüüd alles ma mõistan

Märksõnad: ,


Nüüd alles ma mõistan, mis mulle on antud:
mu võlad on Jeesuse verega makstud.
Ja üleval taevas mu nimi on kirjas,
ma olen üks talleke Jeesuse karjas.
Halle – halleluuja, halleluuja Jeesusel!Ma olin kord armetu, pime ja surnud
ja igavest elu mul loota ei olnud.
Kui Jeesus nii armsasti võttis mind hüüda,
siis mina sain elu ja rahu ka leida.
Halle – halleluuja, halleluuja Jeesusel!Kui usuga hakkasin tõotustest kinni,
siis Jeesus nii kinkis mul õnnistud tunni,
et otsekui taevas ma korraga olin
ja kõrvu mul kostis suur laulude helin.
Halle – halleluuja, halleluuja Jeesusel!Nii tõesti kui täna Ta armu veel tunnen,
nii tõesti ma pattudest päästetud olen
ja õndsate hulgas mul taevas on ase,
kus vaenlaste hulgad mu ligi ei pääse.
Halle – halleluuja, halleluuja Jeesusel!,Ta Vaimu mul otsekui pitseriks andis
ja südame hiilgava kivi ka kinkis.
Nüüd olen ma Jumala Pojale pruudiks,
Ta ise mind aitab, et jään Talle truuiks.
Halle – halleluuja, halleluuja Jeesusel!Oh, küll see on õnnis, kes pattudest vaba
ja kohtu ees ükski ta peale ei kaeba!
Siis on ta nii kindel, kui Siioni mägi,
mis iial ei kõigu, kui tõuseb suur vesi.
Halle – halleluuja, halleluuja Jeesusel!


Author Unknown