406 Nüüd ihu, hinge, vaimu

Märksõnad: ,


Nüüd ihu, hinge, vaimu ma Sulle ohvriks toon.
Mu Issand, ülempreester, Su altarile jään.Oh süüta oma ohver, Sind usus ootan ma!
Ootan, ootan, ootan - mind süüta tulega!Mu Jeesus, vägev Päästja, oh võta tervelt mind!
Su kallist tõotust mööda ma ikka ootan Sind.Su Püha Vaimu leegist et süttiks minu hing,
mind enesega täida, ma ammu ootan Sind.Nüüd veres puhtaks pestud, Su oma olen ma.
Mind pitseriga oled Su omaks märkind Sa.


Sõnad: Mary Dagworthy James (1810-1883)
Muusika: Phoebe Knapp (1839-1908)
Tõlge: Johann Klaanmann (1858-1926)

Kasutatud
11.07.2021