602 Nüüd Kristus surmast tõusnud on

Märksõnad: ,


Nüüd Kristus surmast tõusnud on, halle-halleluuja!
Sest kõigel rahval tuleb õnn. Halle-halleluuja!Kui oleks Tema surma jäänd, halle-halleluuja!
Kõik ilm siis oleks hukka läind. Halle-halleluuja!Et Tema tõusnud väega, halle-halleluuja!
Siis kiitkem Jeesust lauluga. Halle-halleluuja!Kolm naist, need läksid rutusti, halle-halleluuja!
Ju päeva tõustes hauale. Halle-halleluuja!Nad läksid Jeesust otsima, halle-halleluuja!
Kes oli tõusnud rõõmuga. Halle-halleluuja!Kaks inglit nemad leidsid sealt, halle-halleluuja!
Need rõõmustasid naiste meelt. Halle-halleluuja!(Ingel)
Oh naised ärge kohkuge, halle-halleluuja!
Siin pole, keda otsite. Halle-halleluuja!(Maarja)
Oh ingel, armas inglike, halle-halleluuja!
Kus on mu armas Jeesuke? Halle-halleluuja!(Ingel)
Ta on ju tõusnud haua seest, halle-halleluuja!
Nüüd täna Isa suurest väest! Halle-halleluuja!(Maarja)
Oh näita meile Jeesukest, halle-halleluuja!
Kes üles tõusnud haua seest! Halle-halleluuja!(Ingel)
Küll võite paika vaadata, halle-halleluuja!
Kus Tema pandi hingama. Halle-halleluuja!(Maarja)
Ei ole siin mu Jeesuke, halle-halleluuja!
Kust meie Teda leiame? Halle-halleluuja!(Ingel)
Vaat riiet, miska mähiti, halle-halleluuja!
Kui Teda maha maeti. Halle-halleluuja!(Maarja)
Küll oleme me seda näind, halle-halleluuja!
Oh ütle, kuhu Tema läind. Halle-halleluuja!(Ingel)
Et minge Galileasse, halle-halleluuja!
Sealt teie Tema leiate. Halle-halleluuja!(Maarja)
Ma tänan seda teatamast, halle-halleluuja!
Ma lähen sinna usinast. Halle-halleluuja!(Ingel)
Ka Peetrusele ütelge, halle-halleluuja!
Et Jeesus tõusnud tõesti. Halle-halleluuja!(Maarja rahvale)
Nüüd laulge rõõmsast südamest, halle-halleluuja!
Et Jeesus tõusnud surma käest. Halle-halleluuja!(Kõik)
Sest rõõm meil peab olema, halle-halleluuja!
Et tõusnud Õnnistegija. Halle-halleluuja!


Author Unknown