069 Nüüd paistab meile kaunisti

Märksõnad: ,


Nüüd paistab meile kaunisti see
koidutäht nii selgesti - me Lunastaja Jeesus.
Kes Taavetist meil sündinud
ja kuningaks on kingitud - me Lunastaja Jeesus.
Helde, püha, Sinu läbi, kes mu abi,
elan aina - Sinust ei või Jääda mina.Mu süda, Issand, süüta Sa nüüd
oma armutulega, et armastan Sind aina.
Mind aita oma ligimest ka armastada südamest
ja kindlas usus käia.
Issand, nii mind Õpeta ja kasvata Sa
armu läbi - Sinult üksnes ootan abi.Rõõm tuleb mulle Jumalalt, kui Sinu
heldus ülevalt on alati mu saatjaks.
Oh Jeesus, minu õnnistus, Su ohvrisurm
ja kannatus - need jäägu ikka armsaks.
Issand, tule lohutajaks, rõõmustajaks
ole mulle - minu elu kuulub Sulle.


Sõnad: Philipp Nicolai (1556-1608)
Tõlge: Johann Hornung (1660-1715)