266 Oh kui kahju, et nii hilja

Märksõnad: ,


Oh kui kahju, et nii hilja
Päästjale end andsin ma.
Nüüd mul pole mingit vilja
Taevaaita koguda!Kas ma pean siis tühja käega
Päästja ette astuma?
Pole eluvilja viia,
ainsat vihku lõigata.Minu hinge päästis Jeesus,
surm ei enam hirmuta,
aga südant täidab kurbus,
lahkudes siit viljata.Oh, kes mulle möödund ajad
tagasi veel kordki tooks -
rõõmsalt teeksin tööd need aastad,
tooksin vihke taeva jaoks.


Sõnad: Charles Carell Luther (1847-1924)
Muusika: George Coles Stebbins (1846-1945)
Tõlge: Johann Klaanmann (1858-1926)