149 Oh Looja Vaim

Märksõnad:


Oh Looja Vaim, nüüd hingesse
Su lastel tule kõigile.
Meid kõiki täida armuga,
meid oma väega loonud Sa.Sind rõõmustajaks hüütakse,
Sind meile taevast antakse.
Sa elukaev ja valgustus
ja hinge ülim varandus.Sa annad andeid rahvale,
Sind Isa sõrmeks peetakse.
Me keeli paned rääkima -
nii Isa tõotust täidad Sa.Su valgus ise süüta meis
ja armuleek me südameis.
Me ihu nõtrust kinnita,
meid pimeduses valgusta.Meid kurja küüsist vabasta,
me hinge rahus kosuta,
et Sinu järel truuduses
me kõnnime ja puhtuses.Meid Isa tundma õpeta
ja Tema Poega Jeesust ka,
et usume kõik südamest,
et Sina lähtud mõlemast.Au olgu kõigest südamest
ja tänu ikka igavest
nüüd Isale ja Pojale!
Au, kiitus Püha Vaimule!


Sõnad: Hrabanus Maurus
Sõnad: Martin Luther (1483-1546)
Muusika: Keskaegne kirikuviis
Tõlge: Heinrich Göseken (1612-1681)