115 Oh mis armastuse meri

Märksõnad: ,


Oh mis armastuse meri
ilmus patustele seal,
siis kui Eluvürsti veri
voolas ristisamba peal.
Ristimägi, Kolgata;
Ristimägi, Kolgata, Kolgata -
Talle au, halleluuja!Seda armastust ei mõista
mõõta ega arvata,
mida taevas võivad kiita
õndsad hulgad lõpmata
Ristimägi, Kolgata;
Ristimägi, Kolgata, Kolgata -
Talle au, halleluuja!Vaikne Kolgata, su vägi
avab armu allikad.
Jumal taevas lahti tegi,
elujõed sealt voolavad.
Ristimägi, Kolgata;
Ristimägi, Kolgata, Kolgata -
Talle au, halleluuja!Rahulaine, armumeri,
võimas armastuse jõud,
kallis Lunastaja veri -
Sind ei võida põrguhaud.
Ristimägi, Kolgata;
Ristimägi, Kolgata, Kolgata -
Talle au, halleluuja!


Sõnad: M. Burne
Sõnad: W. Sanders
Muusika: Kelso Carter (1849-1928)
Tõlge: Andres Tetermann (1854-1925)